Trybunał Obrachunkowy - funkcje, historia, kadencja

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji Unii, która rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Siedziba Trybunału Obrachunkowego mieści się w Luksemburgu.

Trybunał Obrachunkowy - funkcje

1. sprawowanie kontroli nad rachunkami Unii (rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii, wszystkich jednostek organizacyjnych). Poświadczenie wiarygodności rachunków wraz z potwierdzeniem legalności i prawidłowości operacji finansowych jest następnie przedkładane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;
2. przygotowywanie rocznego sprawozdania po zamknięciu roku budżetowego;
3. możliwość przedstawiania uwag najczęściej w formie specjalnych sprawozdań;
4. wsparcie Parlamentu Europejskiego i Rady w ich funkcjach kontrolnych;
5. przeprowadzanie inspekcji w krajach członkowskich, instytucjach UE, państwach, jakie otrzymują pomoc od UE.

W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich (po jednym z każdego kraju). Ich kadencja trwa sześć lat, która może zostać powtórzona. Członkowie Trybunału wybierają prezesa spośród siebie, którego kadencja trwa trzy lata (kadencja również może zostać powtórzona).

Obecnym (2013 r.) przewodniczącym trybunału jest Portugalczyk Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Polecamy również:

 • Symbole Unii Europejskiej i ich geneza (flaga UE, hymn UE) - WOS

  Unia Europejska jako organizacja ponadnarodowa zrzeszająca obecnie (2013 r.) 28 państw, posiada symbole, które pozwalają na budowę poczucia tożsamości zróżnicowanych krajów kontynentu europejskiego. Więcej »

 • Instytucje Unii Europejskiej - WOS

  W związku z tym, że Unia Europejska stanowi organizację ponadnarodową realizującą kompetencje integracji sfery gospodarczej i społecznej poszczególnych krajów członkowskich (aż 28), dla sprawności działania musiała utworzyć szereg instytucji, które zapewnią sprawną realizację unijnych kompetencji. Więcej »

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości - siedziba, orzecznictwo, kompetencje, zadania

  Funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości UE (potocznie nazywanego Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) opisane jest w artykule 19 ToUE – zgodnie z nim obejmuje on Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz sądy wyspecjalizowane. Głównym celem działania Trybunału jest kontrola uszanowania prawa i stosowania... Więcej »

 • Agencje Unii Europejskiej - czym są, historia, lista

  Agencje UE to organy zdecentralizowane, których głównym zadaniem jest zajmowanie się określonym wycinkiem polityki unijnej. Agencje UE posiadają osobowość prawną i są w dużym stopniu autonomiczne wobec pozostałych organów Unii. Część z działających obecnie agencji utrzymuje się w sposób... Więcej »

 • Cele Unii Europejskiej

  Celami Unii Europejskiej zapisanymi w traktacie o funkcjonowaniu UE (art. 3.) jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. Dalsze zapisy TfUE mówią o zapewnieniu przez Unię (…) przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39