Stała siatki

Oblicz stałą siatki dyfrakcyjnej (w nanometrach) jeżeli:

  1. w 3 mm mamy 150 rys
  2. w 1 mm mamy 120 rys
Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
20.04.2020 06:15

Dane i szukane z zadania:

n_1=150

n_2=120

x_1=3mm

x_2=1mm

a_1=?

a_2=?

Stała siatki jest to odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi rysami. Wielkość tą obliczamy ze wzoru:

a= \frac{x}{n}

Dla pierwszej z siatek stała obliczamy ze wzoru:

a_1= \frac{x_1}{n_1}

a_1= \frac{3mm}{150}

a_1=0,02mm

otrzymany wynik zamieniamy na metry:

a_1=2*10 ^{-2}mm =2*10 ^{-5}m

a to co uzyskaliśmy na nm:

a_1=2 \frac{10 ^{-5} }{10 ^{-9} } nm=2*10^4nm=20000nm

analogicznie postępujemy z drugą siatką:

a_2= { \frac{x_2}{n_2}

a_2= \frac{1mm}{120}

a_2=0,008mm=8*10 ^{-3} mm=8*10 ^{-6} m=8*10^3nm=8000nm

Odp. Stała siatki a1=2000nm a stała siatki a2=800nm.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza