Odpowiedz, w którym roztworze jest najwięcej jonów chromu(III)

W jednakowych objętościach wody rozpuszczono następujące ilości soli chromu:

1

Cr2(SO4)3

300,0 g

392 g/mol

2

K2Cr2O7

500,0 g

294 g/mol

3

CrCl3

120,0 g

158 g/mol

4

K2CrO7

420,0 g

194 g/mol

 

Podaj w którym roztworze będzie najwięcej jonów Cr3+ popierając to odpowiednimi obliczeniami. Wyniki zaokrąglij do trzeciego miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:14

Zapisujemy równania dysocjacji każdej z soli:

Cr2(SO4)3 → 2Cr3+ + SO42-

K2Cr2O7 → 2K+ + Cr2O72-

CrCl3 → Cr3+ + 3Cl-

K2CrO7 → 2K+ + CrO72-

Z równań dysocjacji widać, że jony Cr3+ powstają jedynie w wyniku hydrolizy Cr2(SO4)3 oraz CrCl3. W celu ułatwienia obliczeń przyjmujemy, że wszystkie substancje rozpuszczono w 1 dm3 wody. Obliczamy ilość moli każdej z soli:

nCr2(SO4)3 = m/M = 300/392 = 0,765 mol

nCrCl3 = m/M = 120/158 = 0,759 mol

Obliczamy stężenie jonów Cr3+ w każdym roztworze (objętość jest stała w każdym wypadku):

W roztworze 1: [Cr3+] = 2×0,765 = 1,530 mol/dm3

W roztworze 3: [Cr3+] = 1×0,759 = 0,759 mol/dm3

 

Odpowiedź: najwięcej jonów Cr3+ znajduje się w roztworze 1.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza