Uporządkuj stężenia jonów w roztworze według rosnących wartości

W naczyniu zawierającym 800 cm3 wody destylowanej rozpuszczono w następującej kolejności: 0,5 mola CaCl2, 117g NaCl, 0,2 mola Na2CO3. Uporządkuj stężenia molowe wszystkich jonów pozostających w tym roztworze według rosnących wartości.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 19:49

Zapisanie równań dysocjacji jonowej dla wszystkich substancji:

CaCl2 → 2Cl- + Ca2+

NaCl → Na+ + Cl-

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Należy zwrócić uwagę, że podczas rozpuszczania soli dochodzi do niezgodności w wyniku której wytrąca się osad węglanu wapnia:

CO32- + Ca2+ → CaCO3

Obliczenie liczby moli chlorku sodu:

n_{NaCl} =  \frac{m}{M} = \frac{117}{23+35,5} = 2 mole

Obliczenie stężeń poszczególnych jonów w roztworze, zgodnie ze stechiometrią procesu dysocjacji:

[Ca2+] = n/V = 0,5-0,2/0,8 = 0,375 mol/dm3

[Na+] = n/V = 2×0,2 + 2,0/0,8 = 3 mol/dm3

[Cl-] = n/V = 2×0,5 + 2,0/0,8 = 3,75 mol/dm3

Odpowiedź: [Ca2+] < [Na+] < [Cl-]

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza