Rada Unii Europejskiej - skład, kadencja

W skład Rady (mówi o tym art. 16 pkt. 2 ToUE) wchodzą przedstawiciele w stopniu ministra z każdego kraju członkowskiego UE, upoważnieni przez rząd własnego kraju do zaciągania zobowiązań oraz wykonywania prawa głosu.

Rada Unii Europejskiej - skład

W skład danego posiedzenia Rady wchodzi jeden przedstawiciel danego kraju.
Podczas swoich posiedzeń wyraźnie zmienia się skład Rady UE, ponieważ Rada może składać się z ministrów spraw zagranicznych poszczególnych państw członkowskich lub też ministrów branżowych – skład Rady jest silnie uzależniony od poruszanej w trakcie posiedzenia tematyki.

Możliwe rodzaje Rady UE dotyczą spraw: ogólnych; zagranicznych; gospodarczych i finansowych; wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; zatrudnienia; polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów; konkurencyjności; transportu, telekomunikacji i energii; rolnictwa i rybołówstwa; środowiska oraz edukacji, młodzieży i kultury.

Bardzo istotną rolę pełni Rada ds. Spraw Ogólnych, ponieważ dzięki niej zachowania jest spójność prac poszczególnych składów posiedzeń Rady. Warto podkreślić, że przygotowaniem prac Rady zajmuje się tzw. Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (tzw. COREPER).
Posiedzeniom Rady – jeśli zajmuje się ona tematyką spraw zagranicznych - przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. W innych przypadkach funkcje przewodniczącego pełni minister z kraju, który w określonym półroczu sprawuje prezydencję w UE.

Polecamy również:

 • Rada Unii Europejskiej - zadania

  Do zadań UE należy m.in. uchwalanie nowych aktów prawnych Unii, co następuje poprzez wspólne podjęcie decyzji z Parlamentem Europejskim dot. aktów przedstawionych przez Komisję. Każde posiedzenie Rady UE składa się z części, w której Rada obraduje nad aktami prawnymi oraz części,... Więcej »

 • Rada Unii Europejskiej - kompetencje

  Do kompetencji Rady UE należy kilka rodzajów działań: legislacyjne, decyzyjne, nominacyjne, a także koordynujące i inne. Więcej »

 • Przewodniczący Rady Unii Europejskiej

  Ze względu na specyficzne funkcje i skład przewodniczącym Rady Unii Europejskiej jest zawsze minister państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje w UE prezydencję. Więcej »

 • Komitet Stałych Przedstawicieli - informacje - WOS

  Komitet Stałych Przedstawicieli (lub skrótowo COREPER) – Komitet składający się ze stałych przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich w randze ambasadora. Warto podkreślić, że pracom COREPERA w danym półroczu przewodzi przedstawiciel kraju sprawującego prezydencję w Unii. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21