Migracja - definicja, rodzaje

Zjawisko migracji oznacza zmianę miejsca pobytu (człowieka, ale w ujęciu biologicznym może np. dotyczyć różnych gatunków roślin i zwierząt). Wielkość migracji mierzy się za pomocą tzw. salda migracji, tj. różnicy między napływem ludności, a jej odpływem z danego obszaru w danym czasie.

Migracja - rodzaje

Wyróżnia się bardzo wiele rodzajów migracji, uzależnionych od przyczyn (np. przymusowe, dobrowolne, zarobkowe), długości jej trwania (trwałe, czasowe), jej zasięgu (odległości, jaką pokonuje dana osoba migrująca – np. krajowe, zagraniczne).

Na wielkość migracji na danym obszarze wpływ mają zróżnicowane czynniki, które można ogólnie podzielić na czynniki wypychające oraz czynniki przyciągające. Do czynników wypychających należą wszystkie te kwestie, które zachęcają (bądź zmuszają) do wyjazdu z danego obszaru. Mogą to być czynniki ekonomiczne (np. brak pracy), polityczne (prześladowania np. danej mniejszości etnicznej), religijne (napięcia pomiędzy różnymi religiami), także społeczne (np. brak akceptacji określonych zachowań). Czynniki przyciągające – te, które zachęcają do przyjazdu, również mogą mieć zróżnicowany charakter (również polityczny, społeczny, gospodarczy).

Wyróżnia się

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33