Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Migracja - definicja, rodzaje

Zjawisko migracji oznacza zmianę miejsca pobytu (człowieka, ale w ujęciu biologicznym może np. dotyczyć różnych gatunków roślin i zwierząt). Wielkość migracji mierzy się za pomocą tzw. salda migracji, tj. różnicy między napływem ludności, a jej odpływem z danego obszaru w danym czasie.

Migracja - rodzaje

Wyróżnia się bardzo wiele rodzajów migracji, uzależnionych od przyczyn (np. przymusowe, dobrowolne, zarobkowe), długości jej trwania (trwałe, czasowe), jej zasięgu (odległości, jaką pokonuje dana osoba migrująca – np. krajowe, zagraniczne).

Na wielkość migracji na danym obszarze wpływ mają zróżnicowane czynniki, które można ogólnie podzielić na czynniki wypychające oraz czynniki przyciągające. Do czynników wypychających należą wszystkie te kwestie, które zachęcają (bądź zmuszają) do wyjazdu z danego obszaru. Mogą to być czynniki ekonomiczne (np. brak pracy), polityczne (prześladowania np. danej mniejszości etnicznej), religijne (napięcia pomiędzy różnymi religiami), także społeczne (np. brak akceptacji określonych zachowań). Czynniki przyciągające – te, które zachęcają do przyjazdu, również mogą mieć zróżnicowany charakter (również polityczny, społeczny, gospodarczy).

Wyróżnia się

Zobacz również

  • Główne przyczyny migracji ludności - WOS

    Migracja jest zjawiskiem zmiany miejsca pobytu danego człowieka i szerzej – całych grup ludzkich. Wywołują ją dwa rodzaje czynników, które można podzielić na wypychające i przyciągające.

    Więcej
  • Skutki migracji - pozytywne i negatywne - WOS

    Migracje – jak wiele zjawisk społecznych na znaczną skalę – posiadają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, zależne szczególnie od perspektywy spojrzenia (w dużej skali możemy wyróżnić skutki z perspektywy kraju emigracyjnego i imigracyjnego, a w mniejszej skali – skutki z perspektywy jedno...

    Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28