Monarchia despotyczna - definicja, cechy, przykłady

W monarchii despotycznej (zwanej również despotyzmem) pełnia władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej jest w rękach jednej osoby, która z reguły uzyskała prawo jej sprawowania na drodze legalnej. Głowa państwa stoi ponad prawem, ustanawia je, ale mu nie podlega. W większości przypadków władza jest dziedziczona. Charakterystyczne przy tej formie państwa jest również częste stosowanie środków nacisku i przemocy w celu utrzymania władzy; w sytuacji zagrożenia przez konkurentów niejednokrotnie dochodziło do eliminacji przeciwnika, nawet fizycznej.

Z boskiego nadania

Ważnym, aspektem despotyzmu jest przypisywanie władcy atrybutów boskich (o boskości władzy mówiło się również w innych typach monarchii, np. absolutnej), a nawet wręcz utożsamianie go z bogiem lub synem boga (to wyróżnia despotyzm). Szczególnie jaskrawo widać to na przykładzie egipskich faraonów uznawanych za bóstwa bądź wcielenie boga Re.

Rządy despotyczne

Monarcha despotyczny dysponował zatem władzą nieograniczoną, był twórcą prawa i jednocześnie jako najwyższy sędzia oraz dowódca wojsk egzekwował jego przestrzeganie – wydawał sądy sam lub czyniły to inne instytucje w jego imieniu. Pełnił również funkcję kapłana, pośrednika z bóstwem. Zdarzało się jednak, że mniej udolny monarcha faktycznie tracił swoją pozycję na rzecz swoich pomocników, doradców – tak stało się m.in. w Egipcie, gdzie z czasem kontrolę nad faraonami przejęli wykształceni kapłani. Monarchię despotyczną cechował ponadto model państwa silnie scentralizowanego, połączony ze stanowczą kontrolą nad społeczeństwem.

Obecnie na świecie nie ma żadnego państwa, w którym panował by ten model sprawowania władzy. Monarchie despotyczne występowały głównie w starożytności na terenie Egiptu oraz Bliskiego Wschodu.

Polecamy również:

 • Monarchia stanowa - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia stanowa swój początek bierze w późnym średniowieczu, kiedy to w społeczeństwach zarysowały się trwałe podziały na grupy społeczne – tutaj nazwane stanami. Monarchie patrymonialne przekształciły się w monarchie stanowe, te ostatnie z kolei będą funkcjonowały stosunkowo... Więcej »

 • Monarchia patrymonialna - definicja, cechy, przykłady

  Jest to najstarsza forma monarchii feudalnej, która narodziła się pierwotnie w epoce wczesnego średniowiecza, za czasów panowania dynastii Merowingów na terenie państwa frankijskiego (późniejsza Francja), a rozwinęła podczas panowania jej następców – dynastii Karolingów. Więcej »

 • Monarchia absolutna - definicja, cechy, przykłady

  Od XIV wieku zaczęła funkcjonować nowa forma monarchii – absolutna. Szczyt jej dominacji przypada jednak dopiero na XVII i XVIII wiek. Ten typ ustroju charakteryzuje się pełnią władzy monarchy w odniesieniu do stanowienia prawa, władzy wykonawczej oraz sądownictwa. Król ma praktycznie... Więcej »

 • Monarchia konstytucyjna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia konstytucyjna – jest to forma ustroju, którego status i zakres władzy monarchy oraz organów przedstawicielskich ludu, określany jest przez konstytucje. I to konstytucja stanowi najważniejszy dokument w państwie, który nakazywał władcy współdzielenie władzy z... Więcej »

 • Monarchia parlamentarna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia parlamentarna – to forma rządów bądź ustrój polityczny, w którym monarcha jest głowa państwa, jednak jego kompetencje ograniczone przez konstytucje, współcześnie sprowadzają się wyłącznie do funkcji reprezentatywnej (niekiedy bywa arbitrem wybranych organów... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42