Druga zasada dynamiki Newtona - wzrost siły

Jeżeli na ciało o masie m = 2kg działa stała siła o wartości:

  1. 10N
  2. 20N
  3. 30N

to w wyniku działania tej siły, jakie to ciało uzyskuję przyspieszenie? Jak sie ono zmienia wraz ze wzrostem przykładanej siły?

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
14.04.2020 12:02

Dane i szukane z zadania:

m=2kg

F _{1} =10N

F _{2} =20N

F _{3} =30N

Korzystam z II zasady dynamiki Newtona:

a= \frac{F}{m}

pamiętając, że 1N= {1 \frac{kg*m}{s^2} }

a _{1} = \frac{10 \frac{kg*m}{s^2} }{2kg} =5 \frac{m}{s^2}

a _{2} = \frac{20 \frac{kg*m}{s^2} }{2kg} =10 \frac{m}{s^2}

a _{3} = \frac{30 \frac{kg*m}{s^2} }{2kg} =15 \frac{m}{s^2}

Odp. Po przyłożeniu siły 10 N ciało otrzyma przyspieszenie 5 m/s2 , 20 N otrzymamy 10 m/s2 , 30 N otrzymamy 15 m/s2 na podstawie tych wyników widać, że przyspieszenie jest wprostproporcjonalne do przyłożonej siły tzn. wrost siły powoduje wzrost przyspieszenia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza