Druga zasada dynamiki Newtona - spadek siły

Pewne ciało pod wpływem siły F= 6 N porusza się z przyspieszeniem a1 = 2 m/s2 . Za jakim przyspieszeniem a2 będzie poruszać się to ciało przy działaniu na niego siły F2 = 4 N?

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Justyna Ekspert eSzkola.pl
14.04.2020 12:28

Dane i szukane z zadania:

F _{1} =6N

F _{2} =4N

a _{1} =2 \frac{m}{s^2}

a _{2} =?

m=?

Korzystam ze wzoru z drugiej zasady dynamiki Newtona:

a= \frac{F}{m}

przekształcam go tak, aby otrzymać wzór na masę m

m= \frac{F}{a}

m= \frac{F _{1} }{a _{1} }

m= \frac{6 \frac{kg*m}{s^2} }{2 \frac{m}{s^2} } =3kg

Mając wyliczoną masę możemy obliczyć przyspieszenie działające na to ciało przy działaniu siły F2 

 a_{2} = \frac{F _{2} }{m}

 a_{2} = \frac{4 \frac{kg*m}{s^2} }{3kg}

a _{2} =1 \frac{1}{3}  \frac{m}{s^2}

Odp. Ciało to po przyłożeniu siły F2 będzie się poruszało z przyspieszeniem a _{2} =1 \frac{1}{3}  \frac{m}{s^2}

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: