Monarchia patrymonialna - definicja, cechy, przykłady

Jest to najstarsza forma monarchii feudalnej, która narodziła się pierwotnie w epoce wczesnego średniowiecza, za czasów panowania dynastii Merowingów na terenie państwa frankijskiego (późniejsza Francja), a rozwinęła podczas panowania jej następców – dynastii Karolingów. Dla zaistnienia tej formy ustroju najważniejszy był czysto rolniczy i feudalny charakter stosunków gospodarczych w Europie.

Monarchia patrymonialna wzięła swoją nazwę od łacińskiego słowa patrymonium, które przetłumaczyć można jako ojcowiznę, majątek dziedziczny. Założeniem tej formy państwa jest powszechne przekonanie, iż państwo jest prywatną własnością monarchy – będącego właścicielem ziemi oraz zasobów naturalnych, a także panem dla swych poddanych i najwyższym sędzią. Państwo i władza na jego terytorium przekazywane były z ojca na syna, a każdy kolejny spadkobierca mógł dowolnie nim rozporządzać. Władca dysponował prawem do dowolnego podziału swojego spadku, nikt nie mógł zakwestionować jego decyzji. Nieograniczony zakres panowania monarchy uzasadniony była również poprzez przeświadczenie, iż władza ta pochodzi od Boga, jest uświęcona i nie wolno tego podważyć. Potęgę monarchy wzmacniał dodatkowo fakt, iż dysponował on poparciem przedstawicieli warstw wyższych – możnych feudałów i duchownych, którzy byli jego wasalami.

Warto ponadto wspomnieć, że w przypadku monarchii patrymonialnej nie następowało rozróżnienie między majątkiem osobistym władcy a dobrem państwowym, mógł korzystać z nich według własnego uznania nie ponosząc żadnych konsekwencji za nadmierne wykorzystanie zasobów. Podobnie działo się w odniesieniu do urzędów – urzędników dworskich przeważnie utożsamiano z urzędnikami państwowymi, tym samym granice między tym, co publiczne a monarsze nie funkcjonowały.

Polecamy również:

 • Monarchia despotyczna - definicja, cechy, przykłady

  W monarchii despotycznej (zwanej również despotyzmem) pełnia władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sądowniczej jest w rękach jednej osoby, która z reguły uzyskała prawo jej sprawowania na drodze legalnej.  Więcej »

 • Monarchia stanowa - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia stanowa swój początek bierze w późnym średniowieczu, kiedy to w społeczeństwach zarysowały się trwałe podziały na grupy społeczne – tutaj nazwane stanami. Monarchie patrymonialne przekształciły się w monarchie stanowe, te ostatnie z kolei będą funkcjonowały stosunkowo... Więcej »

 • Monarchia absolutna - definicja, cechy, przykłady

  Od XIV wieku zaczęła funkcjonować nowa forma monarchii – absolutna. Szczyt jej dominacji przypada jednak dopiero na XVII i XVIII wiek. Ten typ ustroju charakteryzuje się pełnią władzy monarchy w odniesieniu do stanowienia prawa, władzy wykonawczej oraz sądownictwa. Król ma praktycznie... Więcej »

 • Monarchia konstytucyjna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia konstytucyjna – jest to forma ustroju, którego status i zakres władzy monarchy oraz organów przedstawicielskich ludu, określany jest przez konstytucje. I to konstytucja stanowi najważniejszy dokument w państwie, który nakazywał władcy współdzielenie władzy z... Więcej »

 • Monarchia parlamentarna - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia parlamentarna – to forma rządów bądź ustrój polityczny, w którym monarcha jest głowa państwa, jednak jego kompetencje ograniczone przez konstytucje, współcześnie sprowadzają się wyłącznie do funkcji reprezentatywnej (niekiedy bywa arbitrem wybranych organów... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
zosiek
2020-06-18 19:16:13
no właśnie
Lilly
2016-06-06 16:12:50
Wszędzie piszą tak samo :-(
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43