Zgromadzenie Narodowe - funkcje, kompetencje, kiedy się zwołuje, w jakim celu - WOS

Pojęcie Zgromadzenia Narodowego odnosi się do wspólnych obrad Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu (w jego zastępstwie obradom może przewodzić marszałek Senatu). Kompetencje, jakie posiada Zgromadzenie Narodowe dotyczą przede wszystkim relacji między Parlamentem a Prezydentem RP.

Zgromadzenie Narodowe - kiedy się zwołuje

Do wspólnych obrad Sejmu i Senatu dochodzi w sytuacjach określonych w Konstytucji, czyli:

- przyjęcia przysięgi Prezydenta Rzeczpospolitej w trakcie obejmowania przez niego urzędu,

- w sytuacji konieczności uznania trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia (Zgromadzenie Narodowe wówczas podejmuje uchwałę większością 2/3 ustawowej liczby członków);

- wysłuchania orędzia Prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego;

- postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (w tej sytuacji wymagany jest wniosek 140 członków Zgromadzenia Narodowego, a sama uchwałę podejmuje się większością 2/3 ustawowej liczby łącznie posłów i senatorów (czyli członków ZN);

- uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

Należy podkreślić, że Zgromadzenie Narodowe nie jest czymś nadrzędnym wobec obu izb parlamentu - jego kompetencje dotyczą bowiem ściśle określonych sfer, jakie nie pokrywają się z pracami Sejmu bądź Senatu. 

Warto wiedzieć, że zanim wprowadzono bezpośrednie wybory prezydenckie, Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru prezydenta PRL w 1989 r. Został nim gen. Wojciech Jaruzelski. Zgromadzenie Narodowe wybierało również prezydentów II Rzeczpospolitej.

Polecamy również:

  • Posiedzenia Sejmu i Senatu - kto zwołuje, jak często się odbywają

    Organizację i przebieg Posiedzeń Sejmu reguluje Dział III Regulaminu Sejmu RP pt. „Posiedzenia Sejmu”. Posiedzenia Sejmu odbywają się w dniach ustalonych uchwałą Sejmu lub ustalonych przez Prezydium. Porządek dzienny posiedzeń jest ustalany przez Marszałka Sejmu po uwzględnieniu opinii Konwentu... Więcej »

  • Organy Sejmu RP i ich kompetencje - WOS

    Regulamin Sejmu wymienia cztery rodzaje organów Sejmu. Są to: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe (o organach Sejmu mówi Rozdział 3 regulaminu „Organy Sejmu”). Więcej »

  • Organy Senatu RP i ich kompetencje - WOS

    Regulamin Senatu wymienia cztery organy izby. Są to: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów, a także Komisje Senatu. Organy te są szczegółowo opisane w dziale II regulaminu pt. „Organy Senatu”. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
Madera
2018-04-14 19:33:12
A CO SIĘ STANIE , JAK NASTĄPI BRAK FREKWENCJI W WYBORACH......BO JAKOŚ NIKT NIE WZIĄŁ TEGO POD UWAGĘ.........!a przynajmniej nie ma tego w waszym wyobrażeniu !
Mila
2016-03-16 17:32:58
Nie polecam
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02