Związek Koryncki - historia powstania, cel, członkowie

Związek Koryncki został założony na przełomie 338 i 337 r. p.n.e. pod naciskiem ówczesnego władcy Macedonii Filipa II. Nazywany również Ligą Koryncą,  był porozumieniem grupy państw greckich, uczestników kongresu w Koryncie. Został zwołany przez Filipa II po wojnie Macedonii z Atenami i ich koalicjantami.

Na czele z Atenami, sygnatariuszami traktatu pokojowego były wszystkie ( z wykluczeniem Sparty ), państwa Grecji kontynentalnej oraz niektóre państwa wyspiarskie: Eresos na Lesbos, Chios. Filip II – twórca ugody, rzeczywiście był jej hegemonem, narzucił państwom greckim podpisującym umowę tę strukturę polityczną, by mieć kontrolę nad ich poczynaniami i de facto mieć pośrednio wpływ na bieg spraw politycznych w Grecji, nie angażując się w niewielkie kwestie sporne między nimi, które miał rozstrzygać właśnie Związek. Związek został rozwiązany po jego śmierci przez Aleksandra III Wielkiego.

Warunkami porozumienia były m.in.:
* zachowanie powszechnego pokoju (koine eirene) między wszystkimi uczestnikami traktatu,
* zakaz występowania przeciw królowi Macedonii Filipowi II i jego następcom,
* zakaz ingerencji w sprawy ustrojowe innych państw,
* występowanie zbrojne przeciwko naruszającym porozumienie możliwe było po uprzedniej decyzji hegemona związku i rady związku - synedrionie – instytucja ta była nowatorskim rozwiązaniem, będącym ciałem grupującym przedstawicieli każdego członkowskiego miasta - państwa greckiego w liczbie proporcjonalnej do swej wielkości.

Jesienią 327 r. p.n.e. a na drugim posiedzeniu kongresu, została podjęta uchwała o rozpoczęciu wojny z Persją, którą miał poprowadzić Filip II król Macedonii (został zamordowany przeddzień wymarszu na wojnę).

Polecamy również:

  • Bitwa pod Choroneą (338 p.n.e.) - opis, skutki

    Pierwszym posunięciem Filipa w wojnie, która przesądziła o losach Hellady, była próba skłócenia Ateńczyków z jego tebańskimi sojusznikami, bez których współpracy atak na Attykę był niemożliwy. Demosthenes jednak obrócił jego intrygę w swój tryumf... Więcej »

  • Filip II Macedoński - panowanie, reformy

    Filip II Macedoński urodzony ok 382 r. p.n.e., zmarł w 336 r. p.n.e.. Filip II był synem Amyntasa III, był ojciec Aleksandra Wielkiego. Królem Macedonii był w latach 359 – 336 p.n.e.. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20