Przeanalizuj przeprowadzone doświadczenie i zapisz równania reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym opisem: do roztworu chlorku żelaza (II) dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu. Następnie do otrzymanej mieszaniny dodano perhydrol (30% H2O2). Opisz co zaobserwowano dla każdej reakcji, następnie zapisz w formie jonowej skróconej 1 etap reakcji, oraz w formie cząsteczkowej 2 etap.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:38

Obserwacje:

Etap 1. Z roztworu wytrąca się zielonkawo-niebieski osad.

Etap 2. Osad zmienia barwę na brunatną.

 

Równania reakcji:

Etap 1. Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Etap 2. 2Fe(OH)2 + H2O2 → 2Fe(OH)3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza