Pole magnetyczne

Pole magnetyczne zdefiniowane jest jako właściwość przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczone w niej magnesy (tj. ciała posiadające niezerowy moment magnetyczny) oraz poruszające się ładunki elektryczne działa siła, zwana siłą magnetyczną.

Źródłami pola magnetycznegoprzewodniki, w których płynie prąd elektryczny oraz tzw. magnesy trwałe, w których powstawanie pola magnetycznego jest wynikiem sumowania pól pochodzących od poszczególnych cząstek elementarnych (np. elektronów) magnesu. Pojawienie się pola magnetycznego może być również wynikiem zmian pola elektrycznego.

Pole magnetyczne - obrazek

Rys. Monika Pilch

Na rysunku przedstawiono pole magnetyczne wytworzone przez magnes trwały, który składa się z dwóch biegunów: północnego – N oraz południowego – S. Widać, że linie pola magnetycznego wychodzą z bieguna N i wchodzą do bieguna S, więc są one zawsze krzywymi zamkniętymi. Dzielenie magnesu trwałego na części powoduje pojawienie się mniejszych magnesów, które także mają dwa bieguny. Oznacza to, że nie może istnieć tzw. monopol magnetyczny, czyli bieguny magnetyczne zawsze muszą występować parami.

Wielkościami fizycznymi charakteryzującymi pole magnetyczne są: wektor indukcji elektromagnetycznej ( \vec{B} ) oraz

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
Jaka parówa wariacie
2020-04-21 09:18:57
gituwa idealne dla piontej klasy :DDDD
Ostatnio komentowane
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38