Przywilej koszycki (1374)

Scharakteryzuj krótko tzw. przywilej koszycki oraz wypisz zawarte w nim postanowienia.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
10.10.2020 11:38

We wrześniu 1374 roku Ludwik Węgierski zawarł z polską szlachtą porozumienie w Koszycach, które zapewniało jego córkom dziedziczenie królewskiej korony w Polsce. W zamian nadał szlachcie szereg przywilejów (zwanych przywilejem koszyckim). Jest to pierwszy przywilej generalny, czyli obejmujący całą szlachtę. Według zawartych w nim postanowień szlachta:

- została zwolniona z obowiązku płacenia nadzwyczajnych podatków z wyjątkiem dwóch groszy od uprawianego łanu kmiecego,

- nie musiała przestrzegać obowiązku stacji, tzn. goszczenia króla w swoich dobrach,

- uzyskała gwarancję, że urzędy państwowe nie będą sprawowane przez cudzoziemców i książęta,

- otrzymała zapewnienie, że nie będzie powoływana na królewskie wyprawy zbrojne poza granicami kraju (jeżeli jednak doszłoby do takiego przedsięwzięcia, król zobowiązywał się do zapłaty szlachcie, a także wykupienia szlachciców z  niewoli).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza