Tlenki siarki i selenu – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Tlenki siarki i selenu - wzory, właściwości

Siarka i selen reagują z tlenem, tworząc tlenki, w których najczęściej występują na stopniu utlenienia +IV lub +VI, o wzorach EO_2 (stopień utlenienia +IV) i EO_3 (stopień utlenienia +VI). Tlenki te mają charakter kwasowy, są bezwodnikami kwasów siarkowych i selenowych na odpowiednich stopniach utlenienia (w reakcji tych tlenków z wodą powstają kwasy, zgodnie z równaniem 1).

EO_x + H_2O  \rightarrow H_2EO_x (1)

Tlenek siarki(IV) w warunkach normalnych jest gazem, natomiast tlenek siarki(VI) – lotną cieczą, krzepnącą w 16,9°C, wrzącą w 45°C. W stanie stałym i ciekłym, tlenek siarki tworzy polimeryczne cząsteczki (SO_3)_n, bez udziału wilgoci – cykliczne trimery (SO_3)_3, natomiast w obecności minimalnych ilości wody – polimeryczne struktury HO(SO_2O)_xH, gdzie x może przyjmować bardzo duże wartości (około 10000). Wzory polimerycznych form SO_3 pokazane są na schemacie 1 (a – cykliczny S_3O_9; b – polimeryczny HO(SO_2O)_xH). Tlenek siarki(VI) jest silnym utleniaczem.

struktury polimerycznych tlenków siarki i selenu

Tlenki selenu są ciałami stałymi o podobnych właściwościach do tlenków siarki. Najbardziej rozpowszechnionym (i najstabilniejszym) tlenkiem selenu jest tlenek selenu(IV). Jest on jednowymiarowym polimerem (schemat 1c). Tlenek selenu(VI) jest również ciałem stałym, o silnych własnościach utleniających (silniejszych niż SO_3), w wysokiej temperaturze samorzutnie rozkłada się do SeO_2 i O_2.

Tlenki siarki i selenu- otrzymywanie, występowanie

Tlenki siarki i selenu otrzymuje się przez spalanie siarki i selenu lub ich związków w atmosferycznym powietrzu (lub tlenie). Zachodzą wtedy reakcje, które można opisać ogólnie równaniami 2 i 3 (symbol pierwiastka E zastępujemy odpowiednio symbolami S lub Se).

E + O_2  \rightarrow EO_2 (2)

EO_2 + O_2  \rightarrow  EO_3 (3)

Utlenianie siarki ma istotne znaczenie dla środowiska: tlenek siarki(IV) powstaje wskutek spalania paliw kopalnych zanieczyszczonych siarką lub jej związkami. W atmosferze ulega on dalszemu utlenianiu do SO_3,z którego w reakcji z wodą powstaje kwas siarkowy(VI) – ten szereg reakcji jest jedną z przyczyn powstawania kwaśnych deszczy.

Spalanie siarki do jej tlenków ma jednak również istotne znaczenie dla przemysłu – proces ten wykorzystywany jest do przemysłowej produkcji kwasu siarkowego, który jest jedną z kluczowych substancji w przemyśle. Oprócz zastosowanie do produkcji kwasu siarkowego(VI), tlenek siarki znajduje zastosowanie jako konserwant owoców i win, oznaczany symbolem E220. Zastosowanie SO_2 jako konserwantu wynika z jego właściwości przeciwbakteryjnych oraz redukujących – zapobiega rozwojowi  bakterii i kwaśnieniu wina (utlenianiu alkoholu etylowego do kwasu octowego).

Tlenki selenu znajdują zastosowanie w elektronice (półprzewodniki) i w produkcji ogniw słonecznych.

Inne tlenki siarki i selenu

Oprócz tlenków na +IV i +VI stopniu utlenienia, siarka i selen mogą również szereg innych tlenków o bardziej złożonej strukturze. Jako przykłady można wymienić tlenki siarki na niskich stopniach utlenienia, przedstawione na schemacie 2 – S_2O (b), ­S_2O_2 (c) i cykliczny S_8 (a).

inne tlenki siarki i selenu

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
mamu
2021-02-08 16:00:01
nie polecam
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42