Alkiny – nazewnictwo, wzory strukturalne, właściwości, zadania

Alkiny to węglowodory nienasycone, zawierające jedno potrójne wiązanie węgiel-węgiel. Podobnie jak alkeny, alkiny tworzą szereg homologiczny, w którym najprostszy ze związków to acetylen (etyn) zawierający 2 atomy węgla. Wzory sumaryczne kolejnych elementów szeregu – łańcuchowych alkinów zawierających jedno wiązanie potrójne można opisać ogólnym wzorem C_nH_{2n-2.

Alkiny - właściwości

Właściwości fizyczne alkinów są podobne do alkanów i alkenów, podobnie też zmienia się ich stan skupienia. Alkiny również mają niepolarny charakter i nie mieszają się z wodą. Pod względem reaktywności chemicznej, alkiny zachowują się podobnie do alkenów, jednak istnieją pewne różnice (np. alkiny mogą dwukrotnie ulegać addycji elektrofilowej, lub tylko częściowemu uwodornieniu), a także reakcje, którym nie ulegają alkeny. Ze względu na strukturę wiązania potrójnego węgiel-węgiel (przy atomach węgla związanych potrójnym wiązaniem może się znajdować tylko po jednym podstawniku), alkiny nie wykazują izomerii przestrzennej E/Z tak jak alkeny. Atomy węgla biorące udział w wiązaniu potrójnym mają hybrydyzację sp, co decyduje o liniowym kształcie tego fragmentu cząsteczki.

Alkiny - nazewnictwo

Alkiny nazywamy podobnie, jak alkany i alkeny. Do rdzenia określającego liczbę atomów w cząsteczce dodajemy końcówkę –in lub –yn świadczącą o obecności wiązania potrójnego w cząsteczce. Dodajemy też liczbę określającą położenie wiązania potrójnego (numer jego początkowego atomu), na początku nazwy, lub pomiędzy rdzeniem a końcówką. Na przykład, związek HC≡CCH2CH3 to but-1-yn lub 1-butyn (ma 4 atomy węgla w łańcuchu, wiązanie potrójne jest przy pierwszym z atomów). Związki zawierające większą liczbę wiązań potrójnych nazywamy podobnie jak wielonienasycone alkeny (dieny, trieny itd.), czyli związek HC≡CC≡CH to 1,3-butadiyn (zawiera 4 atomy węgla i 2 wiązania potrójne, przy 1-szym i 3-cim atomie węgla).

Alkiny - wzory strukturalne

Wzory strukturalne trzech najprostszych alkinów - etynu, propynu i butynu, przedstawiono na schemacie poniżej.

Alkiny - zadania

 1. Ile atomów wodoru w cząsteczce będzie miał łańcuchowy alkin z jednym wiązaniem potrójnym, zawierający 6 atomów węgla?
 2. Który związek ma więcej izomerów, butadien, czy butadiyn? Uzasadnij.
 3. Czy związek o wzorze sumarycznym C_7H_{14} może być alkinem?

Polecamy również:

 • Otrzymywanie alkinów

  Najprostszy z alkinów, zawierający 2 atomy węgla etyn (acetylen), otrzymywany jest poprzez częściowe utlenianie gazu ziemnego. Drugi w szeregu alkin – propyn, otrzymywany jest w procesie krakingu wyższych węglowodorów nasyconych. Wyższe alkiny, przemysłowo otrzymywane są z acetylenu, na przykład... Więcej »

 • Reakcje alkinów

  Reaktywność chemiczna alkinów jest podobna do reaktywności alkenów: ulegają one reakcjom addycji elektrofilowej, utlenia niania-redukcji, a także polimeryzacji. Terminalne alkiny, w odróżnieniu od podobnych alkenów, ulegają reakcji z bardzo silnymi zasadami (np. amidek sodu, ), w... Więcej »

 • Zastosowanie alkinów

  Najszersze zastosowanie znajduje najprostszy z alkinów – etyn (acetylen). Jest on szeroko stosowany jako paliwo w spawalnictwie oraz jako substrat do syntezy innych substancji, na skalę zarówno laboratoryjną jak i przemysłową Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 5 =
Lorana
2023-10-30 21:18:26
Właśnie co do tego nigdy nie mam pewności. Czy alkeny/alkiny zawierają co najmniej jedno czy DOKŁADNIE JEDNO wiązanie podwójne/potrójne. Na wszelki wypadek zaliczam uczniom obie odpowiedzi. Przecież różne źródła podają różne informacje na ten temat.
Dayunhee
2021-03-09 18:23:31
dzk
ADMIN
2020-03-02 09:07:57
Grzegorzu, dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został już poprawiony. Pozdrawiamy
grzegorz
2020-02-26 10:55:43
„Alkiny to węglowodory nienasycone, zawierające co najmniej jedno potrójne wiązanie węgiel-węgiel” - NIEPRAWDA! Alkiny zawierają dokładnie jedno wiązanie potrójne. Gdyby zawierały dwa, nazywałyby się alkadiinami, a nie alkinami. Dezinformacja.
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09