Otrzymywanie alkinów

Najprostszy z alkinów, zawierający 2 atomy węgla etyn (acetylen), otrzymywany jest poprzez częściowe utlenianie gazu ziemnego. Reakcja przebiega według równania poniżej.

2CH_4 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow  HCCH + H_2O

Drugi w szeregu alkin – propyn, otrzymywany jest w procesie krakingu wyższych węglowodorów nasyconych. Wyższe alkiny, przemysłowo otrzymywane są z acetylenu, na przykład poprzez kondensację z formaldehydem. Równanie poniżej – reakcja acetylenu z jedną cząsteczką formaldehydu, prowadząca do 2-propyn-1-olu (alkoholu propargilowego).

HCCH + H_2CO  \rightarrow HC_2CH_2OH

Acetylen uzyskuje się również na drodze hydrolizy karbidu (acetylenku wapnia):

W laboratorium alkiny mogą być otrzymywane poprzez dwukrotną eliminację HX (fluorowcowodoru) z odpowiednich halogenków alkilowych - zawierających 2 atomy X przyłączone do jednego atomu węgla, lub w niektórych przypadkach, przy atomach sąsiadujących. W przypadku eliminacji HX z halogenków zawierających X przy sąsiednich atomach węgla mogą powstać dwa produkty: alkin oraz dien. Przykład reakcji eliminacji X2 prowadzącej do alkinu, pokazany jest na schemacie poniżej:


Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
nie XD
3wrwerwr • 2020-12-05 17:14:29
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31