Czym jest iloczyn rozpuszczalności?

Iloczyn rozpuszczalności (Kso) to iloczyn stężeń jonów trudnorozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym. Pojęcie to stosowane jest wyłącznie do trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Iloczyn rozpuszczalności oblicza się analogicznie jak stałą dysocjacji.

Im niższą wartość ma iloczyn, tym związek jest trudniej rozpuszczalny. Jeżeli w roztworze stężenia jonów przekroczą wartość iloczynu rozpuszczalności, dochodzi do wytrącenia osadu. Wartość iloczynu zależy od:

- rodzaju substancji,

- rozpuszczalnika,

- temperatury.

W przypadku mieszaniny substancji o tym samym typie budowy (np. AB, A2B itp.) to najpierw wytrąca się osad związku o niższym iloczynie rozpuszczalności. W przypadku różnych typów budowy w pierwszej kolejności wytrąca się osad o mniejszej molowej rozpuszczalności.

Rozpuszczalność molowa to stężenie trudnorozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym - im jest niższa, tym związek jest trudniej rozpuszczalny.

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
3+1=4
Renata • 2020-10-20 11:14:05
ez te działania
ez • 2020-10-20 08:02:24
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01