Zapoznaj się z opisem doświadczenia a następnie określ charakter chemiczny glinu

W dwóch probówkach znajduje się 10 cm3 0,1 molowego roztworu chlorku glinu. Do każdej z probówek dodano wody amoniakalnej aż do wytrącenia białego, galaretowatego osadu, a następnie do 1 probówki dodano kwas solny, a do 2 wodorotlenek potasu, w obu przypadkach aż do rozpuszczenia osadu. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji dla 1 etapu, następnie na podstawie wyników doświadczenia określ charakter chemiczny otrzymanego związku. Zapisz reakcję otrzymywania produktu w ostatnim etapie i podaj jego nazwę systematyczną.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 23:11

3NH3∙H2O + AlCl3 → 3NH4Cl + ↓Al(OH)3

Al(OH)3 wykazuje charakter amfoteryczny.

Al(OH)3 + KOH → K3[Al(OH)6]

 

Nazwa związku K3[Al(OH)6] to heksahydroksoglinian (III) tripotasu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza