Teoria heliocentryczna i geocentryczna

Wskaż, które zdania spośród podanych poniżej są prawdziwe zarówno dla teorii geocentrycznej Ptolemeusza, jak i heliocentrycznej Kopernika.

A) Słońce jest nieruchome, natomiast wszystkie ciała niebieskie go obiegają.

B) Neptun jest planetą położoną najdalej.

C) Księżyc jest najbliżej położonym ciałem niebieskim Ziemi.

D) Ciała niebieskie krążą po torach eliptycznych.

E) Ciała niebieskie krążą po torach kołowych.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
13.02.2021 13:03

Podobieństwa pomiędzy obiema teoriami występują w przypadku zdań A) oraz C).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza