Części mowy

Wyróżnia się dziesięć części mowyrzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, zaimek, spójnik, przyimek, partykuła i wykrzyknik. Są to klasy wyrazów (leksemów) posiadających wspólne cechy składniowe (dotyczące funkcji w wypowiedzeniu), semantyczne (dotyczące znaczenia) oraz morfologiczne (dotyczące odmiany).

Np. rzeczowniki w zdaniu pełnią przede wszystkim funkcję podmiotu (kryterium składniowe), oznaczają przedmioty (kryterium semantyczne) oraz odmieniają się przez przypadki i liczby (kryterium morfologiczne).

Funkcje

Biorąc pod uwagę funkcje wyrazów w języku, wyróżnia się:

a. samodzielne części mowy, które w określonym kontekście wyrażają konkretną treść i mogą pełnić funkcję części wypowiedzenia (rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki, liczebniki, zaimki i wykrzykniki jako wyrazy uczuć),

b. niesamodzielne części mowy, które nie mogą pełnić funkcji części zdania (przyimki, spójniki i partykuły).

Formy

Biorąc pod uwagę formę, wyróżnia się:

a. odmienne części mowy - czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki oraz większość zaimków,

b. nieodmienne części mowy, których forma pozostaje niezmienna – przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły, wykrzykniki i część zaimków.

 

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 1 =
obsowacz
2023-12-02 15:37:54
giga mega i wogole
werka
2020-03-13 10:01:37
ale fajne mega mi się przydaje ten temat i cała stronka
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
89403W6-7 V
• 2023-12-04 19:43:59
xd
• 2023-12-04 17:29:10
ddd
• 2023-12-04 16:34:33
.
• 2023-12-04 08:09:37
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01