Spójnik - funkcja, rodzaje, interpunkcja

Do czego służy spójnik

Spójnik łączy (spaja) elementy w obrębie wypowiedzi – wyrazy w zdaniu (Ania i Kasia mają dziś urodziny. Ubierz kurtkę lub płaszcz.) lub zdania składowe w zdaniu złożonym (Myślę, więc jestem. Śpiewam, mimo że nie potrafię.).

Odmiana

Spójnik jest nieodmienną częścią mowy. Jego forma pozostaje niezmienna.

Funkcja w zdaniu

Spójnik jest niesamodzielną częścią zdania – nie pełni w nim żadnej funkcji składniowej.

Rodzaje spójników

Spójniki współrzędności – łączne (np. i, oraz, też), rozłączne (np. lub, albo, bądź), przeciwstawne (np. a, lecz, jednak), wynikowe (np. więc, toteż, dlatego), włączne (np. czyli).

Spójniki podrzędności, np. aby, jeśli, bo, jak, że.

Spójniki złożone z jednego elementu, np. Uprawiam jogging, ponieważ lubię aktywny wypoczynek.

Spójniki złożone z kilku elementów, np. Chodź ze mną, ale jeśli jesteś zmęczony, zostań w domu. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie.

Interpunkcja

Niektóre spójniki w zdaniu należy poprzedzić przecinkiem. Zasady te szczegółowo opisują zasady polskiej interpunkcji.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
TheSims4
2020-04-18 11:08:56
Ławizna :)
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58