Liczebnik - funkcja, pytania, rodzaje, odmiana

Do czego służy liczebnik?

Liczebnik umożliwia określenie ilości lub kolejności jakichś elementów (osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk itp.), np. sześć domów, piętnaścioro dzieci, pół godziny, dwudziesty pierwszy wiek, szósty zmysł.

Pytania

O liczebniki pytamy:

- ile? / ilu?dziesięć dni, pięciu chłopców,

- który z kolei?piąty element, czternasty dzień.

Funkcja w zdaniu

Liczebnik w zdaniu pełni przede wszystkim funkcję przydawki (Asia ma pięć lat. Widzę cztery osoby.). Może też wystąpić w funkcji orzecznika (Leon jest czwarty na liście. Zawodnik był pierwszy na mecie.) lub stanowić element podmiotu (Na stadionie zgromadziło się tysiąc osób. Sześć szpaków usiadło na gałęzi.).

Rodzaje liczebników

Wyróżnia się liczebniki:

- główne, określające ilość w liczbach całkowitych (osiem osób, sto lat),

- porządkowe, wskazujące na kolejność (trzecia godzina, druga próba),

- zbiorowe, określające ilość (pięcioro drzwi, troje ludzi),

- ułamkowe, określające ilość w liczbach niecałkowitych (pół dnia, ćwierć kilograma),

- nieokreślone, wskazujące przybliżoną ilość czegoś, niedające się zapisać w formie cyfr (parę lat, kilku chłopców).

Zasady użycia liczebników zbiorowych

Liczebniki

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58