Przysłówek - funkcje, pytania, podział

Do czego służy przysłówek?

Przysłówek służy do określania okoliczności, w jakich przebiegają procesy, oraz właściwości tych procesów. Nazywa m.in. czas, miejsce i sposób wykonania czynności (np. wstawać rano, mieszkać niedaleko, chętnie pomagać) oraz właściwości cech (np. ogromnie zmęczony, niezwykle wysoki).

Pytania przysłówka

Przysłówek rozpoznać można po pytaniach jak?, gdzie? i kiedy?

czytać – jak? – głośno, wyraźnie, chętnie

mieszkać – gdzie? – daleko, blisko, nieopodal

wyjechać – kiedy? – dzisiaj, jutro, pojutrze

Podział

Biorąc pod uwagę pochodzenie, wyróżnia się przysłówki odprzymiotnikowe, czyli utworzone od form przymiotnikowych (gorzki – gorzko, wesoły – wesoło, gwałtowny – gwałtownie) oraz niepochodzące od przymiotników (np. wczoraj, zawsze, czasem, trochę, razem).

Istnieją także przysłówki odrzeczownikowe (np. iść górą, wstać rankiem, podróżować nocą) oraz mające postać wyrażenia przyimkowego (np. siedzieć po turecku, biegać na bosaka).

Odmiana

Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy.

Stopniowanie

Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki odprzymiotnikowe. Przysłówki niepochodzące od przymiotników nie stopniują się.

Stopniowanie umożliwia wyrażenie natężenia danej właściwości. Wyróżnia się trzy stopnie przysłówka:

- równy (o charakterze neutralnym), np. ładnie, mądrze, nisko,

- wyższy (o większym natężeniu niż stopień równy), np. ładniej, mądrzej, niżej,

-najwyższy (o największym natężeniu właściwości), np. najładniej, najmądrzej, najniżej.

Przysłówki (podobnie jak i przymiotniki) stopniują się w sposób prosty, opisowy lub nieregularny.

Stopniowanie proste – aby utworzyć formę stopnia wyższego, do tematu stopnia równego należy dodać przyrostek -ej, a  stopień najwyższy tworzy się, dodając do formy stopnia wyższego przedrostek naj-.

głośno – głośniejnajgłośniej

Stopniowanie opisowe – stopień wyższy tworzy się, łącząc stopień równy z przysłówkiem bardziej lub mniej, a najwyższy – z przysłówkiem najbardziej lub najmniej.

gorzko – bardziej/mniej gorzko – najbardziej/najmniej gorzko

Stopniowanie nieregularne dotyczy przysłówków dobrze, źle, mało, dużo, których temat w procesie stopniowania zmienia się.

dobrze – lepiej – najlepiej

źle – gorzej – najgorzej

mało – mniej – najmniej

dużo – więcej - najwięcej

Funkcja w zdaniu

W zdaniu przysłówek może pełnić funkcję okolicznika (Asia głośno śpiewa.) lub orzecznika (W czasie przerwy jest głośno.).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43