Sofiści - poglądy, przedstawiciele

Sofiści w ocenie potomnych

Sofiści to greccy filozofowie, którzy działali w V w. p. n. e. w Atenach. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego nurtu byli Protagoras („Rozprawa polemiczna o prawdzie i bycie”, „O bogach”) i Gorgiasz. Sofiści nie zajmowali się filozofią systematycznie, ponieważ przede wszystkim byli nauczycielami. Sam termin „sofista” zyskał w późniejszym czasie znaczenie negatywne głównie za sprawą ostrej krytyki Platona. Sofistyka stała się równoznaczna z erystyką, czyli sztuką zbijania argumentów, która ma na celu skuteczność, a nie prawdę. Stąd często utożsamia się sofistykę z dowodzeniem fałszywym.

Nowy przedmiot filozofii

O ile w pierwszym okresie swojego istnienia filozofia grecka skupiała się na refleksji nad przyrodą, o tyle sofiści zmienili kierunek zainteresowań na zagadnienia humanistyczne, a więc kulturę i obyczajowość. Ich nauka ma przede wszystkim cel praktyczny, a metodą dochodzenia do prawdy jest tu doświadczenie (empiryzm). W dziedzinie poznania sofiści byli zwolennikami sensualizmu (poznawania rzeczywistości za pomocą zmysłów) i relatywizmu. Uważali więc, że nie ma żadnych pewnych i niezmiennych prawd, a ich wartość mierzy się aktualną przydatnością (praktycyzm). Każdy człowiek postrzega rzeczywistość inaczej i nie da się ustalić uniwersalnej teorii bytu.

Kultura – natura

To, że wszyscy przyjmują pewne twierdzenia za prawdziwe, nie wynika zdaniem Protagorasa z ich prawdziwości, ale z umowy zawartej pomiędzy ludźmi. Pogląd ten nazywa się konwencjonalizmem. Co ciekawe, sofiści uważali, że praktycznie jedynym prawem wynikającym z natury człowieka jest prawo silniejszego, a powrót do natury oznaczałby, według sofistów, przemoc i lekceważenie ludzkiej godności. Sofiści wyżej wartościują zatem sferę kultury, która spełnia wobec człowieka swoiste funkcje ochronne.

Estetyka poetycka

Jak zaznacza Tatarkiewicz, sofiści stworzyli pierwszą teorię estetyki, czyli nauki o pięknie. Ich teoria odnosiła się do dziedziny poezji, a jej głównym twórcą był Gorgiasz. Stworzył on podwaliny trzech estetyk: mimetycznej, iluzjonistycznej i katartycznej. Najważniejszą okazała się teoria mimesis, czyli naśladowania rzeczywistości w dziele literackim, która stała się jednym z wyznaczników klasycyzmu.

Polecamy również:

 • Epikur - biografia, poglądy, filozofia, epikureizm

  BIOGRAFIA   Epikur urodził się w 341 r. p.n.e. na greckiej wyspie Samos jako syn nauczyciela Neoklesa i wróżbitki Chaerestrate.  Więcej »

 • Filozofia przyrody (Heraklit z Efezu, Pitagoras, Tales)

  Filozofia przyrody była najwcześniejszym okresem greckiego myślicielstwa. Główny okres jej rozwoju przypadł na VI w. p. n. e. Myśliciele związani z tym nurtem skupiali się przede wszystkim na kosmologii, a więc rozważaniami nad powstaniem, przyczyną i naturą świata. Najbardziej charakterystycznym poglądem... Więcej »

 • Stoicyzm - definicja, cechy, przedstawiciele

  Stoicyzm to kierunek filozoficzny, który rozwinął się w III w. p. n. e., w tak zwanym hellenistycznym okresie greckiej filozofii. Inicjatorem tego prądu był Zenon z Kition, który w 300 r. p. n. e. założył szkołę w Atenach, w „Stoa Poikile” („Brama Malowana”), od czego wzięła... Więcej »

 • Epikureizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Epikureizm, podobnie jak stoicyzm, był kierunkiem charakterystycznym dla hellenistycznego okresu greckiej filozofii, powstał w III w. p. n. e. Nazwa prądu wywodzi się od jego założyciela, czyli Epikura, który w 306 r. p. n. e. założył własną szkołę w ogrodzie („ogród Epikura”). Więcej »

 • Sokrates - filozofia, poglądy

  Najistotniejszym elementem poglądów Sokratesa były twierdzenia o charakterze moralnym. Uważa się, że jest on twórcą etyki. W centrum filozoficznego systemu znajduje się tu pojęcie uniwersalnej cnoty. Sokrates jako pierwszy wyodrębnił wartości moralne, a cnota znalazła się na szczycie hierarchii.... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19