Arystoteles - poglądy, filozofia

Istota arystotelizmu – zasada „złotego środka”

Najważniejszą cechą filozofii Arystotelesa jest tak zwana „doktryna środka”, czyli umiejętności odnalezienia w każdej sferze życia rozsądnego rozwiązania. Chodzi tu o unikanie wszelkich skrajności. Zasada złotego środka charakteryzuje szczególnie etyczne poglądy Arystotelesa. Uważał on bowiem, że najważniejszym celem człowieka jest szczęście rozumiane jako tak zwana eudajmonia, czyli optymalny rozwój własnych możliwości.

Osiągnięcie go staje się możliwe, kiedy jednostka realizuje cnoty etyczne. Cnota zaś polega na wypracowaniu rozsądnego stosunku do każdej rzeczy, np. w stosunku do pieniędzy cnotą jest hojność, jako środek pomiędzy rozrzutnością a skąpstwem. Arystoteles stosuje tę zasadę do swojego systemu filozoficznego. Filozof unika bowiem skrajnego idealizmu Platona, ale też obcy jest mu absolutny materializm. W dziedzinie poznania docenia zarówno rozum, jak i zmysły. Ponadto propaguje postawę moralną, która polega na unikaniu hedonizmu, ale z drugiej strony docenianiu dóbr doczesnych i dążeniu do osobistego szczęścia.

Poglądy na sztukę i logikę

W przeciwieństwie do Platona Arystoteles odrzucał pojęcie sztuki rodzącej się z boskiego natchnienia („szału”). Stworzył on natomiast jednolitą teorię estetyczną, której głównym wyróżnikiem jest zasada mimesis (naśladowania). Rozumiał jednak przez tę formułę odtwarzanie zarówno rzeczy, jak i uczuć. Arystoteles był pierwszym teoretykiem tragedii, o czym w dużej mierze traktowała jego „Poetyka”. Nieocenione są osiągnięcia filozofa w dziedzinie retoryki. To on sformułował znaczenie terminów takich, jak „pojęcie”, „definicja”, „sąd”, „sylogizm” (wnioskowanie z dwóch sądów).

Polecamy również:

  • Arystoteles - biografia

    Arystoteles żył w latach 384 – 322 p.n.e. Pochodził z rodziny medyków, jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. Arystoteles urodził się i wychował na Półwyspie Trackim. Jako młodzieniec przybył do Aten i został uczniem Platona. Przebywał w Akademii aż do śmierci... Więcej »

  • Arystoteles, Poetyka – streszczenie

    Swoje rozważania w Poetyce Arystoteles opiera na dwóch zasadniczych elementach: wyłożeniu tezy oraz jej uzasadnieniu poprzez przytoczenie przykładów literackich pochodzących ze starogreckich tragedii. Więcej »

  • Arystoteles, Retoryka – streszczenie

    Traktat Arystotelesa dotyczący zagadnień retorycznych powstawał początkowo jako luźne notatki uczonego w trakcie jego pobytu w Akademii Platońskiej. Ostatecznie powstanie dzieła datuje się na 330 rok p.n.e. Utwór składa się z trzech części. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 1 =
pyk
2021-05-03 09:55:50
słabe
Rozczarowana
2021-01-07 11:51:10
Bardzo słaby tekst, nic z niego nie wynika
Okum
2020-03-22 12:33:45
Słabe to jest
Ostatnio komentowane
Popieram pana d
Mesjasz • 2021-11-28 16:27:18
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
.
jennie • 2021-11-28 10:53:19
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
prosze
lo • 2021-11-27 10:35:19