Platon - poglądy, filozofia

Idealizm

Najważniejszą cechą filozofii Platona jest idealizm, to znaczy przekonanie, że świat składa się z przedmiotów realnych i ich idei. Idee są rzeczywiste, wieczne i zawsze zachowują wyższość nad tym, co realne. Innymi słowy, Platon uważał, że to świat idei ma charakter pierwotny, a byt widzialny jest tylko jego niedoskonałym odbiciem. Filozof był przekonany o dualnym charakterze bytu (jego dwoistości). Świat dzieli się zatem na materię i ducha. Został stworzony przez Demiurga i ma określoną celowość. Człowiek składa się natomiast z ciała i nieśmiertelnej duszy. Duch pełni funkcję nadrzędną wobec fizyczności i w przeciwieństwie do niej jest wieczny (zagadnieniom duszy poświęcił Platon przede wszystkim „Fedona”).

Idealistyczny dualizm Platona zaznacza się również w dziedzinie poznania. Uważał on bowiem, że dzieli się ono na poznanie zmysłowe, które jest złudne i rozumowe. To drugie zapewnia dotarcie do idei, ponieważ składa się z dwóch etapów: myśli dyskursywnej i intuicji. Człowiek najpierw zatem używa zmysłów, potem rozumu, a na końcu intuicji, która doprowadza go do wiedzy najwyższej.

Triada platońska i idea miłości

W dziedzinie etyki Platon uważał, że celem człowieka powinna być realizacja idei dobra, do której prowadzą dobra realne. Utożsamiał on jednak dobro z pięknem i prawdą. Połączenie to nosi nazwę triady platońskiej. W centrum hierarchii dóbr znajduje się miłość, której Platon poświęcił jeden ze swoich najsłynniejszych dialogów – „Ucztę”.

Potoczne utożsamianie „miłości platonicznej” ze związkiem nieskonsumowanym jest błędne. U Platona miłość zostaje bowiem mocno naznaczona fizycznością, ale ma ona określoną funkcję. Służy mianowicie dotarciu do idei miłości, czyli „miłości samej w sobie”.

Nauka o państwie

Dwa istotne dialogi, „Państwo” i „Prawa”, Platon poświęcił teorii polityki. Stworzył koncepcję państwa idealnego, czyli społecznej utopii. Co ciekawe, filozof postulował wypędzenie z takiego kraju poetów, ponieważ przyczyniają się oni do pobudzania ludzkiej niestałości. Władcami idealnego państwa powinni zostać filozofowie. Musi być ono podporządkowane realizacji jednego celu, opierać się na wiedzy i składać się z trzech stanów: rządzących, strażników i rzemieślników. W kraju takim ma panować ustrój komunistyczny.

Poglądy estetyczne

Platon jest twórcą pojęcia poetyckiego „szału”, który ogarnia artystę w chwili tworzenia. Stworzył on koncepcję wieszcza, czyli osoby wybitnej i działającej pod wpływem duchowego natchnienia. Z drugiej strony filozof uważał, że najważniejszym celem sztuki jest naśladownictwo i że sztuka jest zawsze gorszą kopią oryginału. Zapoczątkował więc dwie sprzeczne estetyki: naturalizm i mistycyzm.

Platon - idealizm

Polecamy również:

 • Platon - biografia

  Platon to obok Arystotelesa najważniejsza postać klasycznego okresu greckiej filozofii. Żył on w latach 427 – 347 p. n. e. „Platon” to przydomek nadany filozofowi ze względu na jego szczególnie rozrośnięte barki. Platon cenił sobie dbałość o kondycję fizyczną i niejednokrotnie brał udział w... Więcej »

 • Platon, Obrona Sokratesa – streszczenie

  Obrona Sokratesa to spisana mowa wygłoszona przez filozofa we własnej obronie, podczas procesu, w którym został skazany na śmierć. Więcej »

 • Platon, Państwo – streszczenie

  Tekst Platona posiada formę dialogu, w którym biorą udział następujący rozmówcy: Sokrates, Glaukon, Adejmantos, Polermarch, Trazymach, Kefalos i Klejtafon. Całość rozmowy dotyczy sposobów właściwego zarządzania Państwem. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 3 =
Ok
2023-03-15 18:32:03
Szczerze dość słaby bardzo ogólny tekst i jak Jola napisała niektóre rzeczy są kompletnie błędne, polecam przeczytać Inny bardziej rozbudowany artykuł
yogi
2017-11-09 12:26:18
Platon zapoczątkował ideologię chrześcijańską. Pojęcie komunizmu powstało znaczni później i z ideologią chrześcijańską niewiele ma wspólnego
dick
2016-10-18 17:53:51
fajnie
jola
2015-09-16 07:14:18
Uwaga, pojęcia: komunizm, naturalizm, mistycyzm są użyte w tym tekście błędnie, nie można ich odnosić do filozofii Platona.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24