Platon, Państwo – streszczenie

Tekst Platona posiada formę dialogu, w którym biorą udział następujący rozmówcy: Sokrates, Glaukon, Adejmantos, Polermarch, Trazymach, Kefalos i Klejtafon. Całość rozmowy dotyczy sposobów właściwego zarządzania Państwem.

Księga I

Rozpoczyna się od refleksji, że sprawiedliwość jest interesem silniejszego w sporze. Według Platona wiąże się ona z samymi pozytywnymi wartościami, a przejawia się w prawdomówności, dobroci i szczęściu. Stawia pytanie o to czy lepiej żyć sprawiedliwie i ubogo, czy niesprawiedliwie i zamożnie.

Księga II

Platon kontynuuje myśli o sprawiedliwości. Zastanawia się, czy swoje niesprawiedliwie czyny można w jakiś sposób odkupić, np. pieniędzmi lub zadośćuczynieniem. Sprawiedliwość leży u podstaw ustroju państwa i jego ekonomii. Podobnie jak pieniądz, który stanowi zasadniczy środek wymiany handlowej, dlatego powinien być obracany sprawiedliwie. Każdy kto zarobi więcej niż na podstawowe potrzeby swojej rodziny, winien wymieniać się groszem z przedstawicielami innych zawodów. Platon zaznacza, że oznaką sprawiedliwości jest również wykonywanie tylko jednego zawodu przez jednego obywatela.

Księga III

Filozofie zastanawiają się czy sprawiedliwy człowiek zawsze musi żyć w nędzy,

Polecamy również:

  • Platon, Państwo – opracowanie

    Dzieło Platona napisane zostało w formie dialogu prowadzonego między uczonymi reprezentującymi różne szkoły filozoficzne. Powstało w 380 roku p.n.e. Państwo nie jest jedynym dialogiem autorstwa Platona, ale zdecydowanie najdłuższym. Składa się z dziesięciu ksiąg oraz prologu i epilogu. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 1 =
test
2020-04-05 09:12:48
fajne
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39