Strumień magnetyczny

Oblicz, jaki strumień magnetyczny przechodzi przez przekrój poprzeczny zwojnicy o długości 20 cm majacej 1000 zwojów i średnicę 10 cm, jeżeli przez zwoje płynie prąd o natężeniu 1A.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
24.05.2020 11:01

Dane i szukane z zadania:

l=20cm=0,2m

N=1000

I=1A

d=10cm=0,1m

 \phi =?

Korzystamy z głównego wzoru na strumień magnetyczny czyli:

 \phi =BS

Wiemy jednoczesnie, że pole magnetyczne wewnątrz długiej cewki wynosi:

B= \mu  \frac{IN}{l}

 \phi = \mu  \frac{IN}{l} S

pole przekroju poprzecznego możemy wyliczyć z wzoru na pole koła, czyli:

S= \pi r^2

S= \pi ( \frac{1}{2} d)^2

S= \frac{1}{4} d^2 \pi

wstawiamy otrzymaną zalezność do wzoru na φ:

 \phi = \mu  \frac{IN}{l} *\frac{1}{4} d^2 \pi

podstawiamy dane:

 \phi =  \frac{4*3,14*10^{-7} \frac{Tm}{A} *1000}{0,2m} *\frac{1}{4} (0,1m)^2 *3,14

 \phi =  \frac{4*3,14*10^{-7} \frac{Tm}{A} }{0,2m} *2,5m^2 *3,14

 \phi =  \frac{4*3,14*10^{-7} \frac{Tm}{A} }{0,2m} *7,85m

 \phi =492,98Wb

Odp. Strumień magnetyczny wynosi 492,98 WB.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza