Platon, Państwo – opracowanie

Geneza i gatunek

Dzieło Platona napisane zostało w formie dialogu prowadzonego między uczonymi reprezentującymi różne szkoły filozoficzne. Powstało w 380 roku p.n.e. Państwo nie jest jedynym dialogiem autorstwa Platona, ale zdecydowanie najdłuższym. Składa się z dziesięciu ksiąg oraz prologu i epilogu.

Założenia

Dzieło zawiera zarówno krytykę panujących stosunków w Państwie, jak i propozycje zmian tych porządków. Tekst jest również wykładnią refleksji uczonego na temat sposobów funkcjonowania państwa i społeczeństwa w ogóle. Porusza zagadnienia pochodzące m.in. z zakresu etyki, polityki, ontologii. Najważniejszym pytaniem jakie stawiał Platon w swoim dialogu było pytanie o to czym jest sprawiedliwość.

Przyczyny upadku Państwa

Przyczyn podupadania państwa upatruje Platon w niewłaściwym postępowaniu rządzących, zagrożenie widzi także w demokracji (skorumpowani urzędnicy, złe gospodarowanie pieniędzmi publicznymi, kierowanie się własnym interesem). Demokracji filozofii wytyka zbytnie swobody obywatelskie, brak systemu edukacji.

Wizja Państwa

Model państwa filozofa przewidywał niewielka liczbę obywateli, około 5 tysięcy. Dzielą się oni na trzy grupy: władców, strażników i robotników. Rządzący winni pochodzić z jednostek wybitnych, kierujących się przede wszystkim rozumem – mają to być po prostu filozofowie. Obywatele, którzy kierują się pierwiastkiem pożądliwości powinni zostać rolnikami lub rzemieślnikami, czyli najniższą kastą. Platon zaproponował wprowadzenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w służbie społecznej.

Filozof przedstawił rewolucyjny sposób wychowania młodzieży, można to nazwać „hodowaniem obywateli” przez nauczycieli – filozofów. Państwo mogło nawet ingerować w proces rozmnażania. Instytucja rodziny miałaby przestać istnieć, partnerzy mieli być dobierani losowo, a ich dzieci wychowywane przez specjalnie wyszkolone mamki.

W zakresie kultury Platon chciał wprowadzić cenzurę literatury (krytykował zwłaszcza Homera). Wizja uczonego nie jest zatem optymistyczna i mówi raczej o zniewoleniu obywateli. Tłumacząc to, Platon zaznacza, że obywatele będą szczęśliwi tylko wtedy, kiedy państwo będzie spranie funkcjonowało, ponieważ ono jest najwyższym dobrem. Własność prywatna jest zaś ograniczeniem powodujący nierówności.

Polecamy również:

  • Platon, Obrona Sokratesa – streszczenie

    Obrona Sokratesa to spisana mowa wygłoszona przez filozofa we własnej obronie, podczas procesu, w którym został skazany na śmierć. Więcej »

  • Platon - biografia

    Platon to obok Arystotelesa najważniejsza postać klasycznego okresu greckiej filozofii. Żył on w latach 427 – 347 p. n. e. „Platon” to przydomek nadany filozofowi ze względu na jego szczególnie rozrośnięte barki. Platon cenił sobie dbałość o kondycję fizyczną i niejednokrotnie brał udział w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
git
• 2023-02-08 21:11:48
latwe
• 2023-02-08 17:29:35
spkk
• 2023-02-08 15:11:50
Dzk
• 2023-02-08 14:34:22
Co za down to zadaje
• 2023-02-07 17:34:39