Poziomy różnorodności biologicznej

Wymień i krótko opisz poziomy różnorodności biologicznej

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:48

Poziomy różnorodności biologicznej:

Różnorodność ekosystemowa oznacza zróżnicowanie typów ekosystemów występujących na danym obszarze, takich jak lasy, łąki, jeziora. Jej poziom jest zależny od liczby ekosystemów na danym obszarze.

Różnorodność gatunkowa oznacza zróżnicowanie gatunków występujących w danym ekosystemie. Jej poziom zależy od liczby gatunków w danym ekosystemie.

Różnorodność genetyczna oznacza zmienność osobników jednej populacji, która wynika z obecności wielu alleli tego samego genu. Dzięki niej osobniki należące do tego samego gatunku różnią się między innymi wyglądem i zachowaniem. Jej poziom zależy od stopnia zróżnicowania genetycznego osobników danej populacji.

Dzięki! 7
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza