Czasowniki modalne: will, may, might - przewidywanie przyszłości

Mówiąc o przyszłości, spekulując o tym, co może się wydarzyć używamy czasowników: will, may, might.

Will

Tego czasownika używamy, gdy mamy dużą pewność, że coś może się spełnić w przyszłości.

1. twierdzenia

I think I’ll (will) find some time to help you. (Myślę, że znajdę czas, żeby ci pomóc.)

- will może być skrócone do ‘ll; po nim używamy bezokolicznika

2. przeczenia

I think I won’t (will not) find some time to help you. (Myślę, że nie znajdę czasu, żeby ci pomóc.)

- will not może być skrócone do won’t; po nim używamy bezokolicznika

3. pytania

Will you find some time to help me? (Czy znajdziesz czas, żeby mi pomóc?)

- w pytaniach will znajduje się na początku zdania, nastęnie wystęuje podmiot i bezokolicznik

May

Ten czasownik stosujemy, gdy istnieje nieco mniejsze prawdopodobieństwo, że coś wydarzy się w przyszłości.

Na przykład:

1. twierdzenia

Helen may call you. (Helen być może do ciebie zadzwoni.)

- w tym wypadku nie jesteśmy zanadto pewni, czy Helen rzeczywiście zadzwoni.

Po czasowniku may występuje bezokolicznik.

2. przeczenia

Helen  may not  call you. (Helen być może nie zadzwoni do ciebie.)

- w tym wypadku przeczenie tworzymy przez dodanie do czasownika may zwrotu not; w przeczeniu także stosujemy bezokolicznik.

3. pytania

May Helen call you? (Czy Helen może (czy jest takie prawdopodobieństwo) do ciebie zadzwonić?)

- w pytaniach czasownik may znajduje się na początku, następnie znajduje się podmiot oraz bezokolicznik

Might

Czasownika might używamy, gdy istnieje znikłe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy.

Na przykład:

1. twierdzenia

Joel might come back earlier. (Być może Joel wróci wcześniej.)

- po czasowniku modalnym might występuje bezokolicznik

2. przeczenia

Joel mightn’t (might not) come back earlier. (Być może Joel nie wróci wcześniej.)

- might not może zostać zastąpione skrótem mightn’t, po którym stosujemy bezokolicznik

3. pytania

Might Joel come back earlier? (Czy Joel mógłby czasami wrócić wcześniej?)

- w pytaniach czasownik might jest na pierwszym miejscu, po nim stosujemy podmiot oraz bezokolicznik

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
Aliszjon
2022-10-26 16:28:22
Ok
Ostatnio komentowane
okokoksporekcoty
• 2023-10-02 11:44:09
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
Joł
• 2023-09-27 06:20:46