Czasowniki modalne: can, could, should - różnice w zastosowaniu

Can

Tego czasownika używamy do mówienia o tym, co możemy, umiemy, potrafimy robić.

1. twierdzenia

wzór: podmiot + can + bezokolicznik

I can help you. (Mogę ci pomóc.)

She can swim. (Ona umie plywać.)

2. przeczenia

wzór: pomiot + can’t (cannot) + bezokolicznik

I can’t help you. (Nie mogę ci pomóc.)

She can’t swim. (Ona nie umie pływać.)

3. pytania

wzór: can + podmiot + bezokolicznik

Can you help me? (Czy możesz mi pomóc?)

Can she swim? (Czy ona nie umie pływać?)

Could

Could to forma przeszła czasownika can.

1. twierdzenia

wzór: podmiot + could + bezokolicznik

I had some time, so I could can help you. (Miałem trochę czasu, więc mogłem ci pomóc.)

She could already swim when she was eight. (Ona umiała już pływać, kiedy miała osiem lat.)

2. przeczenia

wzór: pomiot + couldn’t (could not) + bezokolicznik

I couldn’t help you. (Nie mogłam ci pomóc.)

She couldn’t swim when I was she was eight. (Ona nie umiała plywać,kiedy miała osiem lat.)

3. pytania

wzór: could + podmiot + bezokolicznik

Could you go to parties when you were 13? (Czy mogłaś chodzić na imprezy, kiedy miałaś trzynaście lat ?)

Could she swim when she was eight? (Czy ona umiała plywać,kiedy miała osiem lat?)

Should

Tego czasownika używamy do wyrażania powinności.

1. twierdzenia

wzór: podmiot + should + bezokolicznik

I should visit my grandma. (Powinnam odwiedzić babcię.)

She should  eat more vegetables. (Ona powinna jeść więcej warzyw.)

2. przeczenia

wzór: pomiot + shouldn’t (should not) + bezokolicznik

I shouldn’t ask him for help. (Nie powinnam prosić go pomoc.)

She shouldn’t  eat lots of sweets. (Ona nie powinna jeść dużo słodyczy.)

3. pytania

wzór: should + podmiot + bezokolicznik

Should I ask him for help? (Czy powinnam prosić go o pomoc?)

Should she eat more vegetables? (Czy ona  powinna jeść więcej warzyw?)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42