Zastosowanie trybu łączącego subjunctive

W języku angielskim występuje specyficzna konstrukcja zwana subjunctive, której używamy na ogół w bardzo formalnych sytuacjach. Przeanalizujmy jej szczegółowe użycie.

Zastosowanie

Subjunctive, inaczej tryb łączony, to konstrukcja gramatyczna dzięki której wyrażamy: sugestie, polecenia, prośby, opinie. 

Czasowniki używane często z trybem subjunctive

suggest - sugerować
advise - doradzać
recommend - polecać, rekomendować
demand - zarządać
insist - nalegać
require - wymagać
ask - prosić
request - prosić

Wzory zdań

a.) subjunctive + bezokolicznik 

podmiot nr 1 + czasownik wyrażający wspomnianą sugestię, polecenie, prośbę, czy opinię + ( that ) + podmiot nr 2 + 
( should ) + bezokolicznik

Przykłady:

Mark suggested ( that ) we ( should ) reconsider their offer. - Mark zasugerować, żebyśmy raz jeszcze rozważyli ich ofertę.

I demand ( that ) she ( should ) leave immediately. - Żądam, żeby ona natychmiast wyszła.

The boss requested ( that ) the secretary ( should ) make copies of the documents. - Szef poprosił, żeby sekretarka sporządziła kopie dokumentów.

Komentarz: jak pokazują powyższe przykłady, w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej występującej jako podmiot nr 2, do czasownika nie dodajemy końcówki s. Dzieje się tak dlatego, iż opcjonalnie możemy zastosować w zdaniu czasownik modalny should, po którym występuje bezokolicznik. 

Uwaga! That oraz should są w trybie subjunctive jedynie opcjonalne.

b.) It's ... + subjunctive

It's + przymiotnik, np. important / significant / crucial - ważne, necessary - konieczne, urgent - pilne + (that) + podmiot + (should) + bezokolicznik

Przykłady:

It's important (that) the students (should) upload their written assignment by the end of the week. To ważne, aby uczniowie załadowali swoje zadania pisemne do końca tygodnia.

It's necessary (that) Kate (should) stay in a hospital. - To niezbędne, aby Kate została w szpitalu.

It's urgent (that) the CEO (should) sign up the statement. - To pilne, aby prezes podpisał oświadczenie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53