Wyrażenia slangowe - wanna, gonna, gotta

Wszystkie te słowa: wanna, gonna i gotta są częścią slangu, czyli języka potocznego. Zwykle używa się ich w czasie rozmowy ze znajomymi, czy wysyłąjąc wiadomość SMS. 

to go on holidays - pojechać na wakacje

WANNA

Wanna odpowiada czasownikowi want to. O ile czasownik want zmienia swoją formę w trzeciej liczbie pojedynczej na wants, o tyle wyrażenie wanna pozostaje w takiej samej formie.

Na przykład:

Twierdzenia

want to go on holidays. = I wanna go on holidays. 

You want to go on holidays. = You  wanna go on holidays. 

He/ she / it wants to go on holidays. = He / she / it  wanna go on holidays. 

We want to go on holidays. = We wanna go on holidays. 

You want to go on holidays. = You wanna go on holidays. 

They want to go on holidays. = They wanna go on holidays. 

Jak widać, czasownik want wymaga dodatkowo użycia zwrotu to

Przeczenia

don't want to go on holidays. = I  don't wanna go on holidays. 

You don't want to go on holidays. = You don't  wanna go on holidays. 

He/ she / it doesn't want to go on holidays. = He / she / it  doesn't wanna go on holidays. 

We don't want to go on holidays. = We don't wanna go on holidays. 

You don't want to go on holidays. = You don't wanna go on holidays. 

They don't want to go on holidays. = They don't wanna go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Do I want to go on holidays? = Do I wanna go on holidays?

Yes, I do. / No, I don't.

Yes, you do. / No, you don't

Do you want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, I do. / No, I don't.

Yes, you do. / No, you don't

Does he/she/it  want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, he/she/it  does. / No, he/she/it  doesn't.

Do we want to go on holidays? = Do we wanna go on holidays?

Yes, we do. / No, we don't.

Yes, you do. / No, we don't

Do you want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, we do. / No, we don't.

Yes, you do. / No, you don't

Do they want to go on holidays? = Do they wanna go on holidays?

Yes, they do. / No, they don't.

GONNA

To wyrażenie pochodzi od formy be going to, której używamy do móienia o czynnościach, które z dużym prawdopodobieństwem wydarzą się w przyszłości (mogły zostać zaplanowane).

Na przykład:

Twierdzenia

am going to go on holidays. = I am gonna go on holidays. 

You are going to go on holidays. = You  are gonna  on holidays. 

He/ she / it is going to  go on holidays. = He / she / it  is gonna go on holidays. 

We are going to go on holidays. = We are gonna go on holidays. 

You are going to go on holidays. = You are gonna go on holidays. 

They are going to go on holidays. = They are gonna go on holidays. 

Jak widać, używając zwrotu gonna pomijamy "łącznik" to

Przeczenia

am not going to go on holidays. = I am not gonna go on holidays. 

You are not going to go on holidays. = You  are not gonna  on holidays. 

He/ she / it is not going to  go on holidays. = He / she / it  is not gonna go on holidays. 

We are not going to go on holidays. = We are not gonna go on holidays. 

You are not going to go on holidays. = You are not gonna go on holidays. 

They are not going to go on holidays. = They are not gonna go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Am I going to go on holidays? = Am gonna go on holidays?

Yes, I am. / No, I am not.

Yes, you are. / No, you aren't

Are you going to go on holidays? = Are you gonna go on holidays?

Yes, I am. / No, I am not.

Yes, you are. / No, you aren't

Is he / she / it  going to go on holidays? = Is he gonna go on holidays?

Yes, he / she / it  is. / No, he / she / it  isn't.

Are we going to go on holidays? = Are we gonna go on holidays?

Yes, we are. / No, we aren't.

Yes, you are. / No, we aren't

Are you going to go on holidays? = Are you gonna go on holidays?

Yes, we are. / No, we aren't.

Yes, you are. / No, you aren't

Are they going to go on holidays? = Are they gonna go on holidays?

Yes, they are. / No, they aren't.

GOTTA

To wyrażenie pochodzi od zwrotu I have got to, czyli muszę.

Twierdzenia

have got to go on holidays. = I've gotta go on holidays. 

You have got to go on holidays. = You've gotta go  on holidays. 

He/ she / it has got to  go on holidays. = He / she / it's gotta go on holidays. 

We have got to go on holidays. = We've gotta go on holidays. 

You have got to go on holidays. = You've gotta go on holidays. 

They have got to go on holidays. = They've gotta go on holidays. 

Przedstawione przykłady pokazują, iż w przypadku użycia formy have got należy dodać "łącznik" to.

Przeczenia

haven't got to go on holidays. = I haven't gotta go on holidays. 

You haven't got to go on holidays. = You haven't gotta go  on holidays. 

He/ she / it hasn't got to  go on holidays. = He / she / it hasn't gotta go on holidays. 

We haven't got to go on holidays. = We haven't gotta go on holidays. 

You haven't got to go on holidays. = You haven't gotta go on holidays. 

They haven't got to go on holidays. = They haven't gotta go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Have I got to go on holidays? = Have I gotta go on holidays?

Yes, I have. / No, I haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Have you got to go on holidays? = Have you gotta go on holidays?

Yes, I have. / No, I haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Has he / she / it  got to go on holidays? = Has he / she /it gotta go on holidays?

Yes, he / she / it  has. / No, he / she / it  hasn't.

Have we got to go on holidays? =  Have we gotta go on holidays?

Yes, we have. / No, we haven't.

Yes, you have. / No, we haven't

Have you got to go on holidays? = Have you gotta go on holidays?

Yes, we have. / No, we haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Have they got to go on holidays? = Have they gotta go on holidays?

Yes, they have. / No, they haven't.

Uwaga! Formy przeczące i pytające czasownika have got to oraz have gotta nie są często używane w języku angielskim. Najczęściej stosuje się przeczenie  don't/doesn't have to a w pytaniach Do/Does have to. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43