Wyrażenia slangowe - wanna, gonna, gotta

Wszystkie te słowa: wanna, gonna i gotta są częścią slangu, czyli języka potocznego. Zwykle używa się ich w czasie rozmowy ze znajomymi, czy wysyłąjąc wiadomość SMS. 

to go on holidays - pojechać na wakacje

WANNA

Wanna odpowiada czasownikowi want to. O ile czasownik want zmienia swoją formę w trzeciej liczbie pojedynczej na wants, o tyle wyrażenie wanna pozostaje w takiej samej formie.

Na przykład:

Twierdzenia

want to go on holidays. = I wanna go on holidays. 

You want to go on holidays. = You  wanna go on holidays. 

He/ she / it wants to go on holidays. = He / she / it  wanna go on holidays. 

We want to go on holidays. = We wanna go on holidays. 

You want to go on holidays. = You wanna go on holidays. 

They want to go on holidays. = They wanna go on holidays. 

Jak widać, czasownik want wymaga dodatkowo użycia zwrotu to

Przeczenia

don't want to go on holidays. = I  don't wanna go on holidays. 

You don't want to go on holidays. = You don't  wanna go on holidays. 

He/ she / it doesn't want to go on holidays. = He / she / it  doesn't wanna go on holidays. 

We don't want to go on holidays. = We don't wanna go on holidays. 

You don't want to go on holidays. = You don't wanna go on holidays. 

They don't want to go on holidays. = They don't wanna go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Do I want to go on holidays? = Do I wanna go on holidays?

Yes, I do. / No, I don't.

Yes, you do. / No, you don't

Do you want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, I do. / No, I don't.

Yes, you do. / No, you don't

Does he/she/it  want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, he/she/it  does. / No, he/she/it  doesn't.

Do we want to go on holidays? = Do we wanna go on holidays?

Yes, we do. / No, we don't.

Yes, you do. / No, we don't

Do you want to go on holidays? = Do you wanna go on holidays?

Yes, we do. / No, we don't.

Yes, you do. / No, you don't

Do they want to go on holidays? = Do they wanna go on holidays?

Yes, they do. / No, they don't.

GONNA

To wyrażenie pochodzi od formy be going to, której używamy do móienia o czynnościach, które z dużym prawdopodobieństwem wydarzą się w przyszłości (mogły zostać zaplanowane).

Na przykład:

Twierdzenia

am going to go on holidays. = I am gonna go on holidays. 

You are going to go on holidays. = You  are gonna  on holidays. 

He/ she / it is going to  go on holidays. = He / she / it  is gonna go on holidays. 

We are going to go on holidays. = We are gonna go on holidays. 

You are going to go on holidays. = You are gonna go on holidays. 

They are going to go on holidays. = They are gonna go on holidays. 

Jak widać, używając zwrotu gonna pomijamy "łącznik" to

Przeczenia

am not going to go on holidays. = I am not gonna go on holidays. 

You are not going to go on holidays. = You  are not gonna  on holidays. 

He/ she / it is not going to  go on holidays. = He / she / it  is not gonna go on holidays. 

We are not going to go on holidays. = We are not gonna go on holidays. 

You are not going to go on holidays. = You are not gonna go on holidays. 

They are not going to go on holidays. = They are not gonna go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Am I going to go on holidays? = Am gonna go on holidays?

Yes, I am. / No, I am not.

Yes, you are. / No, you aren't

Are you going to go on holidays? = Are you gonna go on holidays?

Yes, I am. / No, I am not.

Yes, you are. / No, you aren't

Is he / she / it  going to go on holidays? = Is he gonna go on holidays?

Yes, he / she / it  is. / No, he / she / it  isn't.

Are we going to go on holidays? = Are we gonna go on holidays?

Yes, we are. / No, we aren't.

Yes, you are. / No, we aren't

Are you

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45
sztosik
• 2024-02-26 11:49:29