Czasy w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Do najczęściej stosowanych czasów teraźniejszych w języku angielskim należą present simple i present continuous. Present simple to jeden z najprostszych i najpopularniejszych czasów. Stosowany jest w odniesieniu do czynności powtarzających się regularnie (dotyczy to planów, grafików i rozkładów), a także do tego co  nie wydarza się prawie wcale lub nigdy. Służy także opisywaniu faktów, które są  prawdziwe bez względu na okoliczności.

Present simple używany jest zwykle z przysłówkami częstotliwości (adverbs of frequency). Są to takie słowa, jak: always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, from time to time – od czasu do czasu, rarely/seldom – rzadko, never – nigdy. Budowa czasu present simple  nie jest skomplikowana. Zdania twierdzące budujemy za pomocą podmiotu i formy podstawowej czasownika (przy czym należy pamiętać, że w 3 os. lp. dochodzi do czasownika końcówka '-s'). Przykład: I wake up at 7 o'clock. Przeczenia tworzymy za pomocą don't i doesn't (3 os. lp.), np. I don't wake up at 7 o'clock / She doesn't wake up at 7 o'clock. Pytania konstruuje się poprzez użycie operatora do/does i zmianę szyku (Do you wake up at 7 o'clock? Does she wake up at 7 o'clock?).  A oto przykłady zdań w czasie present simple:

The train leaves at 5 o'clock. - Pociąg odjeżdża o 5.
We usually start school very at 8. - Zwykle zaczynamy szkołę o 8.
Does he love her? - Czy on ją kocha?
She never drinks coffee. - Ona nigdy nie pije kawy.
I come from Poland. - Pochodzę z Polski.
The year has 365 days. - Rok ma 365 dni.
Do you like chocolate? - Czy lubisz czekoladę?

Present continuous, w odróżnieniu od present simple, zwykle odnosi się do chwili obecnej ('tu i teraz'). Czasem jednak może wskazywać na wydarzenia, które dopiero się wydarzą, czyli na przykład plany na przyszłość. Szczególnym przypadkiem jest natomiast użycie present continuous w celu wyrażenia irytacji. Konstrukcja czasu present continuous wygląda następująco: podmiot + odmieniony czasownik 'to be' + czasownik z końcówką '-ing' (She is sleeping now). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie 'not' (She isn't sleeping now), a pytania na zasadzie inwersji (Is she sleeping now?). Oto przykłady zdań z użyciem tego czasu:

I'm sitting and writing now. - Siedzę i piszę.
You are always complaining! - Ty ciągle narzekasz.
What time is she meeting her boss? - O której ona spotyka się ze swoim szefem?

Oprócz wyżej przedstawionych czasów teraźniejszych mamy w języku angielskim do czynienia z czasami present perfect i present perfect continuous. Nie znajdziemy jednak ich odpowiedników w  języku polskim. Z tego powodu mogą być niezrozumiałe dla osób, które po raz pierwszy się z nimi stykają. Czasy present perfect i present perfect contiuous niejako łączą ze sobą przeszłość i przyszłość.

Czas present perfect używany jest do opisywania doświadczeń, czynności z przeszłości, których skutek odczuwalny jest do dziś, a także w przypadku aktywności, które dopiero co się skończyły. W przypadku czasu present perfect typowe słowa to: already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now. Konstrukcja czasu present perfect wygląda następująco: podmiot + odmieniony czasownik 'have' (not) + III forma czasownika (past participle). Przykład: She has completed the task. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie 'not' (She hasn't completed the task), a pytania poprzez inwersję (Has she completed the task?). Spójrzmy na inne przykłady:

We have just finished work. - Właśnie skończyliśmy pracę.
Have you ever been to Greece? - Czy byłeś kiedykolwiek w Grecji?
She has never tried Thai

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45