Past Simple - budowa

Past simple - zdania twierdzące

1) Czasowniki regularne (Regular Verbs)

Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega ona na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'.

W przypadku czasowników zakończonych na spółgłoskę do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę '-ed':

wash – washed
finish – finished

Jeśli czasownik regularny kończy się na samogłoskę, dodawana jest końcówka '-d':

live – lived
use – used
breathe – breathed

Czasowniki zakończone na '-y' otrzymują końcówkę '-ed' lub '-ied', w zależności od tego, czy '-y' poprzedzone jest przez samogłoskę, czy też nie, a zatem:

'-y' poprzedzone samogłoską -> dodajemy '-ed':

annoy – annoyed
enjoy – enjoyed
play – played

'-y' poprzedzone spółgłoską -> znika '-y', a w jego miejsce pojawia się '-ied':

hurry – hurried
rely – relied
satisfy – satified

Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę i końcówkę '-ed':

fit – fitted
plan – planned
stop – stopped

Przykłady zdań:

I started a new project last week. - Tydzień temu zaczęłam nowy projekt.
We worked on that the whole evening.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47