Past Simple - budowa

Past simple - zdania twierdzące

1) Czasowniki regularne (Regular Verbs)

Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega ona na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'.

W przypadku czasowników zakończonych na spółgłoskę do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę '-ed':

wash – washed
finish – finished

Jeśli czasownik regularny kończy się na samogłoskę, dodawana jest końcówka '-d':

live – lived
use – used
breathe – breathed

Czasowniki zakończone na '-y' otrzymują końcówkę '-ed' lub '-ied', w zależności od tego, czy '-y' poprzedzone jest przez samogłoskę, czy też nie, a zatem:

'-y' poprzedzone samogłoską -> dodajemy '-ed':

annoy – annoyed
enjoy – enjoyed
play – played

'-y' poprzedzone spółgłoską -> znika '-y', a w jego miejsce pojawia się '-ied':

hurry – hurried
rely – relied
satisfy – satified

Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę i końcówkę '-ed':

fit – fitted
plan – planned
stop – stopped

Przykłady zdań:

I started a new project last week. - Tydzień temu zaczęłam nowy projekt.
We worked on that the whole evening. -

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple - zastosowanie

    Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do: wydarzeń zakończonych, wydarzeń jednorazowych, sekwencji zdarzeń i nawyków z przeszłości. Więcej »

  • Past Simple vs Present Perfect

    Mimo iż czasy past simple i present perfect w tłumaczeniu na język polski przybierają podobne brzmienie, ich oryginalne znaczenie jest nieco inne. Podstawową różnicą jest forma gramatyczna, drugą – czas gramatyczny (past simple jest czasem przeszłym, a present perfect teraźniejszym). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
ygtfytyf
• 2022-01-25 16:22:19
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13