Past Simple vs Present Perfect

Mimo iż czasy past simple i present perfect w tłumaczeniu na język polski przybierają podobne brzmienie, ich oryginalne znaczenie jest nieco inne. Podstawową różnicą jest forma gramatyczna, drugą – czas gramatyczny (past simple jest czasem przeszłym, a present perfect teraźniejszym). Odróżnia je również kontekst użycia i to, na co chcemy położyć akcent.

Past simple - czas przeszły

- Konstrukcja

czasowniki regularne: podmiot + podstawowa forma czasownika z końcówką '-e' lub '-ed'

czasowniki nieregularne: podmiot + II forma czasownika (z tabeli czasowników nieregularnych)

- Zastosowanie

Dotyczy wydarzeń zakończonych. Nacisk kładziony jest tu na czynność, która została wykonana, sfinalizowana. Słowa kluczowe dla czasu past simple to słowa odwołujące się bezpośrednio do przeszłości (np. yesteday, last week/month/year, two days ago, this morning, in 2000), np.:

Yesteday I bought new shoes. - Wczoraj kupiłam nowe buty.
We went to Africa last summer. - Zeszłego lata pojechaliśmy do Afryki.
I didn't go to their party. - Nie poszedłem na ich imprezę.
Did you visit your grandma last weekend? - Czy odwiedziłeś swoją babcię w ostatni weekend?
She took the bag and left. - Ona zabrała torebkę i wyszła.

Narracje

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple - zastosowanie

    Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do: wydarzeń zakończonych, wydarzeń jednorazowych, sekwencji zdarzeń i nawyków z przeszłości. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 5 =
Jungkook BTS
2019-11-23 16:17:20
Nareszcie to rozumiem!
Ktoś
2019-11-23 16:13:30
Spoko
Kuba.
2016-01-12 16:08:55
Super strona :)
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38