Past Simple - zastosowanie

Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do:

1) wydarzeń zakończonych (dokonanych)

I didn't work last week because I was ill. - Nie pracowałem w zeszłym tygodniu, ponieważ byłem chory.

We went to the cinema last night. - Zeszłej nocy poszliśmy do kina.
They didn't start writing. - Oni nie zaczęli pisać.
She finished her homework and went outside. - Ona skończyła zadanie domowe i wyszła na zewnątrz.
I bought some nice clothes today. - Kupiłam dziś trochę fajnych ciuchów.
Did you watch the whole movie? - Czy obejrzałeś cały film?

2) wydarzeń jednorazowych, niepowtarzalnych

The accident happened last wekend. - Wypadek wydarzył się w ostatni weekend.
He won the lottery. - On wygrał na loterii.
They didn't see this match. - Oni nie widzieli tego meczu.
She became famous after this show. - Ona stała się sławna po tym show.
Did she mention this problem? - Czy ona wspomniała o tym problemie?
My parents found a nice house in the mountains. - Moi rodzice znaleźli fajny domek w górach.
I broke my leg last month. - W zeszłym miesiącu złamałam nogę.

3) kilku następujących po sobie wydarzeń (np. w narracjach)

I woke up, went to the bathroom and washed my face. - Obudziłam się, poszłam do łazienki i umyłam twarz.
When we came back home we ate lunch. - Kiedy wróciliśmy do domu, zjedliśmy lunch.
They made a cake and invited some friends. - Oni zrobili ciasto i zaprosili kilku znajomych.
The man bought a magazine and sat on the bench. - Mężczyzna kupił magazyn i usiadł na ławce.
My sister finished work early, so she went to the gym. - Moja siostra skończyła wcześniej pracę, więc poszła na siłownię.

4) nawyków z przeszłości

When he lived in New York he worked as a journalist. - Kiedy mieszkał w Nowym Jorku, pracował jako dziennikarz.
When she was younger, she wanted to become a lawyer. - Kiedy była młodsza, chciała zostać prawniczką.
Our teachers usually punished us when we were rude. - Nauczyciele zwykle nas karali, jak byliśmy niegrzeczni.

Nawyki z przeszłości mogą być też opisywane za pomocą konstrukcji 'used to', po której następuje czasownik w formie podstawowej, np.:

They used to go to the concerts every week. - Chodzili na koncert w każdym tygodniu (już nie chodzą)
I used to play chess with my grandfather when I was a child. - Jak byłem dzieckiem, grałem z dziadkiem w szachy (już nie gram)
We used to like ice creams. - Lubiliśmy lody (już nie lubimy)

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple vs Present Perfect

    Mimo iż czasy past simple i present perfect w tłumaczeniu na język polski przybierają podobne brzmienie, ich oryginalne znaczenie jest nieco inne. Podstawową różnicą jest forma gramatyczna, drugą – czas gramatyczny (past simple jest czasem przeszłym, a present perfect teraźniejszym). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54