Present Simple - budowa

Present simple - zdania twierdzące

Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple wygląda następująco:

podmiot + czasownik w formie podstawowej

UWAGA! W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'.

Spróbujmy teraz odmienić przykładowe zdanie przez wszystkie osoby:

I speak English.
You speak English.
She/he/it speaks English.

We speak English.
You speak English.
They speak English.

Spelling - pisownia

- Czasowniki zakończone na '-s', '-sh', '-ch' oraz '-o' w trzeciej osobie liczby pojedynczej otrzymują końcówkę '-es':

crash – crashes (It is very delicate. It crashes easily.)
match – matches (This bag matches your clothing.)
do – does (She always does her homework.)

- W czasownikach zakończonych na '-y', w trzeciej osobie liczby pojedynczej pojawia się często końcówka '-ies':

study – studies (Adam studies medicine.)
cry – cries (Her child often cries.)

ALE:

play – plays (She plays handball every Tuesday.)
enjoy – enjoys (My dad enjoys his work.)

Present simple i adverbs of frequency

Typowe dla czasu present simple jest użycie przysłówków częstotliwości (adverbs of frequency). Są to takie słowa jak: always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, from time to time – od czasu do czasu, rarely/seldom – rzadko, never – nigdy.

W zdaniu zwykle występują one po podmiocie i przed czasownikiem, np.:

I always eat breakfast. - Zawsze jem śniadanie.
You sometimes come late. - Ty czasami się spóźniasz.
Her brother never cries. - Jej brat nigdy nie płacze.
They often go to the park. - Oni często chodzą do parku.
My sister usually watches TV in the evening. - Moja siostra zwykle ogląda telewizję wieczorem.

Wyjątek stanowi czasownik 'to be':

I am always optimistic. - Zwykle jestem optymistą.
You are often rude. - Często jesteś niegrzeczny.
Our teacher is never late. - Nasza nauczycielka nigdy się nie spóźnia.
We are always in touch. - Zawsze jesteśmy w kontakcie.
They are sometimes boring. - Oni są czasem nudni.

Więcej na ten temat adverbs of frequency znaleźć można w sekcji dotyczącej przysłówka.

Inne przykłady zdań twierdzących z użyciem czasu present simple:

My mother works very hard. - Moja mama ciężko pracuje.
We go to the gym twice a week. - Dwa razy w tygodniu chodzimy na siłownię.
I never eat meat. - Nigdy nie jem mięsa.
Artists are usually talented. - Artyści są zwykle utalentowani.
Her parents usuallay go to Italy in summer. - Jej rodzice zwykle jeżdżą w lecie do Włoch.
Ewa speaks a lot. - Ewa dużo mówi.
I watch TV every day. - Codziennie oglądam telewizję.
He reads a newspaper each Monday. - On czyta gazetę w każdy poniedziałek.
I like your new shoes. -  Podobają mi się twoje nowe buty.
The Earth goes around the Sun. - Ziemia okrąża słońce.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43