Either... or - język angielski, gramatyka, konstrukcja

'Either... or' to spójnik używany w zdaniach odnoszących się do wyboru pomiędzy dwoma możliwościami. W tłumaczeniu na język polski brzmi albo..., albo.

Czasem wartości, pomiędzy którymi wybieramy, są równorzędne i nie liczy się skutek tego wyboru:

We will either watch the TV or go to the cinema. - Albo obejrzymy telewizję, albo pójdziemy do kina.

You can either order pizza or spaghetti. - Możesz zamówić albo pizzę, albo spaghetti.

Innym razem 'either... or' nakreśla relację przyczynowo-skutkową zachodzącą między opcjami:

Either you give me that or I'll be really angry. - Albo mi to oddasz, albo będę bardzo zły.

Either she leaves now or she will be late. - Albo ona wyjdzie teraz, albo się spóźni.

Jeśli oba podmioty są wyrażone w liczbie pojedynczej, czasownik ma także liczbę pojedynczą:

Either my mother or my father is at home.
Either Anna or Peter has car keys.

Jednak w przypadku, gdy choć jeden z podmiotów występuje w liczbie mnogiej (podmiot zbiorowy), czasownik również przyjmuje liczbę mnogą:

Either he or we stay with her.
Either Peter or his brothers help us.

Nie należy mieszać spójnika 'either... or' ze spójnikiem 'neither... nor'

Either Anna nor Peter has car keys. - błąd

poprawne: Either Anna or Peter has car keys.

Można to zdanie również poprawić następująco: Neither Anna nor Peter has car keys.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53