Zwroty of, with, by - różnice w zastosowaniu

Of

Tego zwrotu używamy:

1. do określania przynależności

It’s the car of my dad’s friend. (To samochód znajomego  mojego taty.)

It’s the opening chapter of her new book. (To rozdział rozpoczynający jej nową książkę.)

It’s the part of the engine. (To część silnika.)

2. w wyrażeniu "of all"

I like you the most of all my friends. (Lubię ciebie najbardziej z wszystkich moich znajomych.)

We didn’t expect you of all the people to betray us. (Nie spodziewaliśmy się, że ty z wszystkich ludzi nas zdradzisz.)

What’s the fastest animal of all the animals in the world? (Jakie zwierzę jest najszybsze z wszystkich zwierząt na świecie?)

With

Tego zwrotu używamy:

1. jako łącznika „z”

John lives with his parents. (John mieszka ze swoimi rodzicami.)

Who are you going out with? (Z kim wychodzisz?)

Who are you talking with? (Z kim rozmawiasz?)

2. przed dopełnieniem opowiada na pytanie: kim/czym?

We draw with crayons. (Rysujemy kredkami.)

I was hit with a baseball bat. (Zostałem uderzony kijem bejsbolowym.)

What do we play tennis with? (Czym gramy w tenisa = Czego potrzebujemy do gry w tenisa?)

By

Tego wyrażenia używamy:

1. do określenia wykonawcy czynności

The painting was painted by Picasso. (Obraz został namalowany przez Picasso.)

Who was the movie directed by? (Przez kogo został wyreżyserowany film?)

The solution was suggested by Mary. (Rozwiązanie zostało zaproponowane przez Mary.)

2. do mówienia, jakimi środkami transportu się przemieszczamy

My children go to school by bus. (Moje dzieci dojeżdżają do szkoły autobusem.)

I go to work by car. (Jeżdżę do pracy samochodem.)

My sister goes to the shop by bike. (Moja siostra jeździ do sklepu rowerem.)

W określeniu „pieszo” nie używamy zwrotu by, tylko on

On foot - pieszo

Do you go to school on foot? (Czy chodzisz pieszo do szkoły?)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53