Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność

Przymiotnik to część mowy odpowiadająca na pytania jaki? jaka? jakie? Określa zatem cechy ludzi, zjawisk, rzeczy (czyli na ogół rzeczowniki).

W języku angielskim przymiotnik jest nieodmienny, to znaczy że jego końcówka nie zmienia się ze względu na rodzaj, przypadek czy liczbę.

Porównajmy poniższe przykłady:

Rodzaj i liczba

język polski:                                 język angielski:
ładna piosenka                              a nice song
ładny długopis                               a nice pen
ładne dziecko                                a nice child

ładne kwiaty                                  nice flowers

Deklinacja (odmiana przez przypadki)

język polski
M ładna piosenka
C ładnej piosence
B ładną piosenkę
(...)

W języku angielskim nie odmieniamy przymiotnika przez przypadki.

Jak zatem widzimy, przymiotnik ładny/ładna/ładne ma wszędzie tę samą postać (nice) bez względu na to, o kim mówimy i w jakim przypadku.

Jedyne, co może się zmienić (w zależności od przymiotnika), to przedimek (a, an, the). Wynika to jednak nie z odmiany, lecz osobnych reguł, które omówione zostały w odpowiednim rozdziale.

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Miejsce przymiotnika w zdaniu może być różne. Najczęściej spotykamy jednak przymiotniki przed rzeczownikami lub po czasownikach.

przymiotnik (adjective) + rzeczownik (noun)

My sister has got blue eyes.
I like your new dress.
Did you have a nice day?

po czasowniku 'to be'

We are very happy to see you.
Please be careful!
This dog is funny.

po czasownikach: sound, taste, smell, feel, look:

It looks good.
She feels tired.
It doesn't sound English.

przymiotniki które zwykle występują przed rzeczownikiem

mere  sheer  utter  total  downright  

The meeting apperaed to be a total success. - Spotkanie okazało się sukcesem.
It is sheer pleasure. - To czysta przyjemność.

przymiotniki które zwykle występują po rzeczowniku:

present  concerned  proper  responsible  involved

There were not many people present. - Nie było wielu obecnych.
All the students concerned were dissatisfied. - Wszyscy studenci, których dotyczyła spawa, byli niepocieszeni.

przymiotniki, które zwykle występują po czasowniku:

afrad   alive   alone   ill   well   asleep

Don't leave me alone. - Nie zostawiaj mnie samego.
She doesn't feel well. - Ona nie czuje się dobrze.

Kolejność w przypadku kilku przymiotników w jednym zdaniu

Niekiedy używamy kilku przymiotników naraz żeby opisać jakiś rzeczownik. Niektóre z określeń mogą dotyczyć faktów, inne – opinii. Generalna zasada mówi, że rzeczowniki opinii mają znajdować się przed rzeczownikami odnoszącymi się do faktów.

Przykłady:

She is a nice young girl. - Ona jest miłą, młodą dziewczyną.
This is a reliable, old brand. - To jest godna zaufania, stara marka.

W przypadku gdy używamy kilku przymiotników opisujących stan faktyczny, kolejność jest następująca:

wielkość – wiek – kolor – pochodzenie – materiał – i na końcu rzeczownik

an old wooden house
a big old monument
a blue cotton T-shirt

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed

To zagadnienie często sprawia trudności na początku nauki angielskiego. Jednak zasady używania obu typów przymiotników są niezwykle proste.

Przymiotniki zakończone na -ing  (interesting, boring, fascinating) opisują przedmiot:

This book is interesting. - Ta książka jest interesująca.
The film was boring. - Film był nudny.
It's going to be an amazing show. - To będzie zachwycające show (tak się zapowiada).

Przymiotniki zakończone na -ed  (np. interested, bored) opisują nasze uczucia względem przedmiotu:

I'm interested in this book. - Jestem zainteresowany tą książką.
I'm bored with this film. - Jestem znudzony tym filmem.
She was amazed by the view. -

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14