Liczebniki angielskie - słówka, pisownia

Liczebniki w języku angielskim dzielą się na:

- główne (cardinal numbers)
- porządkowe (ordinal numbers)
- ułamkowe (fractions)

I. Liczebniki główne (cardinal numbers)

Określają ilość. Podobnie jak w języku polskim, często łączą się z rzeczownikiem.

Przy tworzeniu liczebników głównych obowiązuje kilka prostych reguł, np. liczby od 13 do 19 mają końcówkę -teen (thirteen, fourteen, sixteen), a liczebniki oznaczające pełne dziesiątki - końcówkę -ty (twenty, fifty, eighty).

17 - seventeen

70 - seventy

Kolejna zasada mówi, że w przypadku liczb złożonych z dziesiątek i jedności cyfry te oddzielone są od siebie myślnikiem:

29 - twenty-nine

75 - seventy-five

99 - ninety-one

Przed setką, tysiącem i milionem stawia się 'a' lub 'one' :

100 - a / one hundred

1000 - a / one thousand

1000000 - a / one million

W przypadku liczb wielocyfrowych - do oddzielenia grup trzycyfrowych używa się przecinka:

1,000 

15,200

1,000,000

II. Liczebniki porządkowe (ordinal numbers)

Służą określeniu, która w kolejności jest dana osoba lub rzecz.

W języku angielskim rzeczowniki porządkowe poprzedzone są przedimkiem the:

the first   the second    the fifth    the tenth    the sixteenth

Zasada ich tworzenia jest dosyć prosta. Wystarczy do rzeczownika głównego dodać końcówkę -th :

seventh - siódmy

sixth - szósty

fourth - czwarty

Wyjątkiem są liczby od 1 do 3 (first - pierwszy , second - drugi, third - trzeci) oraz liczby 5, 8, 9 i 12, którym nieznacznie zmieniają się końcówki (kolejno: fifth - piąty, eighth - ósmy, ninth - dziewiąty, twelfth – dwunasty).

Liczebniki porządkowe od 21 w górę tworzy się poprzez zmianę ostatniej cyfry na liczebnik porządkowy (zachowując odpowiednie końcówki -st, -nd, -rd lub -th):

eleventh - jedenasty

fifty-fourth - pięćdziesiąty czwarty

eighty-sixth - osiemdziesiąty szósty

Cyfrę dziesiątek i jedności oddziela się myślnikiem tak jak w liczebnikach głównych, a przed 100, 1000 i 1000000 stawia się 'a' lub 'one'. W przypadku liczb wielocyfrowych do oddzielenia grup trzycyfrowych używa się przecinka. Liczebników porządkowych używa się do czytania tytułów królewskich.

III. Ułamki (fractions)

W języku angielskim mogą występować w postaci zwykłej (vulgar) lub dziesiętnej (decimal).

W przypadku ułamków zwykłych licznik (liczba na górze) traktowany jest tak jak liczebnik główny (one, three, six itd.). Mianownik (liczba na dole) czytamy natomiast jak liczebnik porządkowy (third, sixth, eighth itd.). Wyjątek stanowią ułamki 1/2 i 1/4, które czytamy kolejno: a / one half i a / one quarter. Jeśli licznik jest większy od 1, to mianownik otrzymuje liczbę mnogą (np. sixths, thirds, quarters).

1/2 a (one) half – połowa
2/3 two thirds – dwie trzecie

Ułamki dziesiętne czytamy operując liczebnikami zwykłymi 1-9 (1.24 – one point two four, 3.56 – three point five six) . Zero czytane jest natomiast jako nought / oh:

2.09 – two point oh nine

4.07 – four point nought seven

Jeśli zero pojawia się przed przecinkiem w liczbach mniejszych od 1, to możemy je pominąć (np. 0.13 – point one three).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43