Inwersja - język angielski

Inwersja (inversion)

Inwersja, czyli zmiana szyku w zdaniu (zwykle między podmiotem i czasownikiem) stosowana jest w języku angielskim w celu podkreślenia pewnych jego aspektów. Niekiedy miejscami zamieniany jest podmiot i orzeczenie, innym razem podmiot i czasownik posiłkowy. W przypadku braku czasownika posiłkowego można użyć do/does (w czasie present simple) lub did (w czasie past simple). W ten sposób uwypuklane są takie elementy zdania jak: czas (następstwo czasowe), częstotliwość, konkretne wyrazy.

Zastosowanie inwersji w języku angielskim

1. Kiedy zaczynamy zdanie od następujących zwrotów:

In/uder no circumstances – pod żadnym warunkiem
On no account – pod żadnym warunkiem
Not only... but also – nie tylko... lecz także
Not since – dopiero gdy
Nowhere – nigdzie
Not until – dopiero kiedy
Hardly/Barely/Scarcely (ever) - rzadko kiedy
Little – niewiele
Never (before) – nigdy wcześniej
Seldom/Rarely – rzadko
No sooner... than – nie wcześniej... niż
Only after/when/then/later – dopiero po/kiedy/wtedy/później
Only if – tylko jeśli
Not since – dopiero od
Not until – dopiero gdy

Przykłady:

Never did I eat such a delicious cake. - Nigdy nie jadłem tak dobrego ciasta.
Under no circumstances should you go out. - Pod żadnym pozorem nie powinieneś wychodzić.
Only after a few minutes did I notice that missing item. - Dopiero po paru minutach zauważyłem brakujący element.
Little did we know that they would come. - Nie wiedzieliśmy, że oni przyjdą.
Only if you have finished your homework can you go out. - Dopiero jeśli skończysz zadanie domowe, będzies zmógł wyjść.
On no occasion is she to be disturbed while working. - Pod żadnym pozorem nikt nie powinien jej przeszkadzać podczas pracy.
Not till I called her did she agree to meet. - Dopiero jak do niej zadzwoniłem, zgodziła się spotkać.
Only when I came here did I realise that I left the keys. - Dopiero jak przyszedłem tutaj, uświadomiłem sobie, że zostawiłem klucze.
Rarely have we had so many guests. - Rzadko mieliśmy tylu gości.

2. Tryby warunkowe - kiedy zaczynamy zdanie od were, had, should, również stosujemy inwersję. W tego typu zdaniach pomijamy słówko 'if'.

Przykłady:

Were I in your shoes, I would accept this job offer. (If I were in your shoes, I would accept this job offer.)
Had we gone to the cinema, we would have met you. (If we had gone to the cinema, we would have met you.)
Should you help me, we will leave eralier. (If you should help me, we will leave earlier.)
Had you left earlier, you wouldn't have missed the bus. (If you had left earlier, you wouldn't have missed the bus.)
Were I you, I would call him. (If I were you, I would call him.)

3. Kiedy zaczynamy zdanie od takich wyrazów jak: so, such, to such a degree

So clever was she that she always got good marks.
So hard do we work that we are exhausted.
Such a lovely day was it that we went to the park.
So tired were they that they decided to go to bed.
So bad was the weather that we didn't go out.

4. W zdaniach z wyrażeniami: as, so, neither/nor, które wyrażają zgodę lub jej brak:

'I like swimming.' (Lubię pływać.)
'So do I.' (Ja też.)

'I didn't enjoy the party.' (Nie podobało mi się przyjęcie.)
'Neither did I.' (Mi też się nie podobało.)

'We are tired.' (Jesteśmy zmęczeni.)
'So am I.' (Ja też.)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53