Przedrostki angielskie

W języku angielskim występują różne przedrostki, którym dodanie do przymiotnika, rzeczownika lub czasownika powoduje uzyskanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym lub zupełnie nowym.

Przedrostki stosowane z przymiotnikami

UN

- dodawane do większości przymiotników

happy - unhappy (szczęśliwy - niszczęśliwy)

supportive - unsupportive (wspierający - nieudzieljacy wsparcia)

predictable - unpredictable (przewidywalny - nieprzewidywalny)

IR

- dodawane do przymiotników rozpoczynających się na R

responsible - irresponsible (odpowiedzialny - nieodpowiedzialny)

relevant - irrelevant (znaczący, związany z daną sprawą - nieznaczący, niemający związku z tematem)

rational - irrational (racjonalny - nieracjonalny)

IL

- dodawane do przymiotników rozpoczynających się na L

legal - illegal (legalny - nielegalny)

logical - illogical (logiczny - nielogiczny)

IN

complete - incomplete (komplentny - niekompletny)

direct - indirect (bezpośredni - pośredni)

accurate - inaccurate (właściwy - niewłaściwy)

IM

- dodawane do przymiotników rozpoczynających się na P

polite - impolite (uprzejmy - nieuprzejmy)

possible - impossible (możliwy - niemożliwy)

partial - impartial (stronniczy - obiektywny)

DIS

honest - dishonest (szczery - nieszczery)

respectful - disrespectful (odnoszący się z szacunkiem - pozbawiony szacunku)

obedient - disobedient (posłuszny - nieposłuszny)

Przedrostki stosowane z rzeczownikami

ANTI

anti-gravity suit (kombinezon astronauty)

terrorist - anti-terrorist (antyterrorysta)

CO

worker - co-worker (pracownik - współpracownik)

operation - co-operation (działanie - współdziałanie)

PRE

watching - pre-watching(oglądanie - czynność poprzedzająca oglądanie)

reading - pre-reading (czytanie - czynność poprzedzająca czytanie)

interview - pre-interview (wywiad - rozmowa przed wywiadem)

MIS

treatment - mistreatment (traktowanie - znęcanie się)

understading - misunderstanding (zrozumienie - nieporozumienie)

interpretation - misinterpretation (interpretacja - niewłaściwa interpretacja)

DIS

appearance - disapperance (pojawienie się -z niknięcie)

placement - displacement (lokawanie - przestawienie)

proportion - disproportion (proporcja - brak proporcji)

Przedrostki używane z czasownikami

RE

build - rebuild (budować - odbudować)

take - retake (wziąć, zdawać egzamin - zdawać egzamin ponownie)

play - replay (odtworzyć - odtworzyć jeszcze raz)

DIS

appear - disappear (pojawić się - zniknąć)

like - dislike (lubić - nie lubić)

agree - disagree (zgadzać się - nie zgadzać się)

MIS

treat - mistreat (traktować kogoś, coś - znęcać się)

interpret - misinterpret (interpretować - dokonywać błędnej interpretacji)

inform - misinform (poinformować - zmylić kogoś)

CO

operate - cooperate (działać - współdziałać)

exist - coexist (istnieć - współistnieć)

relate - corelate (nawiązywać do czegoś - korelować)

OVER

react - overreact (reagować - przesadzić z reakcją)

rate - overrate (oceniać - przecenić, źle ocenić)

UNDER

estimate - underestimate (szacować - nie docenić kogoś, źle coś oszacować)

go - undergo (iść - poddać się np.operacji)

mine - undermine (kopać - podkopać, nadszarpnąć czyjś autorytet)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42