Forma up dodana do czasownika - zastosowanie

Słowo up występuje w wielu zwrotach i samo w sobie znaczy w górę, do góry. W połączeniu z innymi wyrażeniami daje inne znaczenie. 

Popularne frazy zawierające up:

a.)  związane z czynnościami dnia codziennego, na przykład:

- to do the washing up/wash up the dishes (zmywać naczynia)

Przykładowe zdanie: I hate doing the washing up. - Nie cierpię zmywać naczyń.

- to  wake up (budzić się)

Przykładowe zdanie: What time do you usually wake up? - O której godzinie zazwyczaj się budzisz?

- to get up (wstawać)

Przykładowe zdanie: My mum always drinks coffee when she gets us. - Moja mama zawsze pije kawę kiedy (po tym jak) wstanie. 

b.) odnoszące się do wydawanych poleceń, na przykład:

- sit up (usiądź z pozycji leżącej)

- get up (podnieś się)

- lift up (podnieś)

- look up (spójrz)

- speak up (mów głośniej)

c.) związane z relacjami między ludźmi, na przykład:

- to make up to someone for something (wynagrodzić coś komuś)

Przykładowe zdanie: I must go now, but I'll make it up to you over dinner. (Muszę już iść, ale obiecuję, że wynagrodzę ci - ten brak czasu - zapraszając sie na obiad/kolację.)

- to break up (zerwać z kimś, zakończyć związek)

Przykładowe zdanie: Alice broke up with Mark a few months before their wedding. (Alice zerwała z Mark'iem kilka miesięcy przed ich ślubem.)

- to bring something up (wywołać jakiś temat do rozmowy)

Przykładowe zdanie: You'd better not bring it up, unless you want them to start fighting again. (Lepiej nie zaczynaj tego tematu, jeśli nie chcesz, żeby znowu zaczęli się kłócić.)

Up bywa też dodawane do czasowników, żeby uzyskać dodatkową sylabę i zachować rytm wiersza, piosenki, czy też po prostu "dopełnić" zdanie, gdy czujemy, że potrzebujemy jeszcze jednego elementu, pewnego rodzaju wzmocnienia, na przykład:

a.) I swear, one day I will find a love map,

 your heart won't be shut, it won't stay shut up.

- Przysięgam, pewnego dnia znajdę mapę (która pozwoli mi odnaleźć drogę do twojego serca) i twoje serce nie będzie zamknięte, nie pozostanie zamknięte już. 

Komentarz: w tym przypadku up zostało dodane do uzyskania dodatkowej sylaby oraz rymu.

b.) You have to clean it. = You have to clean it up. - Musisz to posprzątać.

Komentarz: You have to clean it up brzmi bardziej "poważnie", podkreśla konieczność wykonania polecenia.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19