To see somebody do something czy see somebody doing something - różnica w zastosowaniu

Pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami: to see somebody do something a to see somebody doing something jest jedna istotna różnica. Te wyrażenia opisują sytuację, gdy obserwujemy kogoś podczas wykonywania całej czynności (to see somebody do something) albo gdy widzimy jedynie urywek zdarzenia (to see somebody doing something).

To see somebody do something

Tej struktury używamy, gdy opisujemy zdarzenie, kiedy to obserwowaliśmy daną osobę w czasie kiedy wykonała jakąś czynność od początku do końca.

Yesterday I saw Mary eat the cake and I’m sure there’s nothing left. (Wczoraj widziałem, jak Mary zjadła tort, więc jestem pewien, że nic już nie zostało.)

- w powyższym zdaniu dokładnie widać, że ktoś widział całe zdarzenie, tzn. obserwował jak Mary zaczęła jeść tort, jadła go i w końcu zjadła.

To see somebody doing something

Tego wyrażenia używamy mówiąc o zdarzeniu, którego fragment zaobserwowaliśmy.

Yesterday I saw Mary eating cake. Let’s check if there’s something left. (Wczoraj widziałem, jak Mary jadła tort. Sprawdźmy, czy coś jeszcze z niego zostało.)

- drugim przykładzie obserwator widział jak Mary jadła tort, ale nie patrzył na nią przez dłuższy czas. Dlatego też nie wiadomo, czy Mary zjadła cały tort, czy też może nadal jest jeszcze trochę tortu.

 

Czasownik see podlega odmianie zgodnie z zasadami danego czasu gramatycznego.

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43