Zestawienie czasów angielskich

W ramach powtórzenia czasów angielskich proponujemy następującą analizę: zdanie 'I play football' zaprezentowane zostało we wszystkich omówionych w niniejszym dziale czasach gramatycznych. W celu zaobserwowania różnic i lepszego zrozumienia, każde zdanie opatrzone zostało komentarzem. Spójrzmy na poniższe zestawienie.

Czasy teraźniejsze

Present simple
I play football.  - Ja gram w piłkę nożną. (gram na co dzień, regularnie lub co jakiś czas)

Present continuous
I am playing football today. - Ja gram w piłkę nożnądzisiaj. (gram dzisiaj, co nie musi znaczyć że jest to reguła; tylko z kontekstu możemy się dowiedzieć czy mamy do czynienia z sytuacją jednorazową czy powtarzalną)

Present perfect
I have played football many times. -  Wielokrotnie grałem w piłkę nożną. (mam doświadczenie w grze w piłkę nożną)

Present perfect continuous
I have been playing football the whole morning, so I'm tired now.  - Grałem w piłkę nożną cały poranek i jestem teraz zmęczony. (czynność, która niedawno się skończyła ma wpływ na teraźniejszość – jestem zmęczony)

Czasy przeszłe

Past simple
I played footbal yesterday . - Wczoraj grałem w piłkę nożną. (relacja na temat tego, co robiłem wczoraj)

Past continuous
This time yesterday I was playing football. - Wczoraj o tej porze grałem w piłkę nożną. (mówię o tym co działo się w określonym przedziale czasowym dnia poprzedniego)

Past perfect
Before I took up swimming, I had played football. - Zanim zacząłem pływać, grałem w piłkę nożną.
(mówię o tym co robiłem kiedyś, zanim zacząłem robić coś innego)

Past perfect continuous
Before I came here I had been playing football for 3 hours. - Zanim tu przyszedłem, przez trzy godziny grałem w piłkę. (opisuję czynność z przeszłości, która ciągnęła się przez jakiś czas przed inną aktywnością z przeszłości)

Czasy przyszłe

Future simple
I will play football with you. - Zagram z wami w piłkę. (spontaniczna decyzja)

Future continuous
Tomorrow morning I will be playing football. - Jutro rano będę grał w piłkę nożną. (zaplanowana czynność, która będzie się odbywać w określonym czasie w przysżłości)

Future perfect
By the time you come, I will have played football. - Zagram w piłkę nożną zanim przyjdziecie. (gra zostanie ukończona przed inną czynnością w przyszłości)

Future perfect continuous
Next month I will have been playing football for 20 years. - W następnym miesiącu minie 20 lat odkąd gram w piłkę nożną. (podkreślona zostaje ciągłość danej czynności w przyszłości, w odniesieniu do konkretnego czasu z przeszłości)

Struktura 'going to'
I'm going to play football this afternoon. - Zamierzam grać w piłkę nożną dziś po południu. (konkretne wyrażenie zamiaru)

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Co za down to zadaje
• 2023-02-07 17:34:39
gggfki
• 2023-02-07 15:48:13
Ok
• 2023-02-05 19:16:03
Dziękuje
• 2023-02-05 10:06:49
Ok
• 2023-02-05 09:31:25